01 apr '18

Dorpskernvernieuwing (deel 4)

3827
door Anne Peeters
Het is opvallend in hoeveel gemeenten werken bezig zijn om de dorpskern te vernieuwen. In dit deel gaan we dieper in op Hoeilaart, Overijse, Sint-Genesius-Rode en Tervuren.

Hoeilaart

In Hoeilaart werd al in de jaren 90 gestart met de vernieuwing van de dorpskern. Bij dit proces lag de nadruk op de eigen identiteit van de gemeente met referenties naar de druiventeelt en de overgang van Glazen Dorp naar Nero-dorp. De infrastructuur voor de druiventeelt werd omgebogen naar een vrijetijdsinfrastructuur. Na de ontmanteling van zagerij Mariën werd het oude tramstation gerenoveerd tot Nero-café, in de Felix Sohiestraat werden sociale appartementen en een parking  gebouwd. De oude gemeenteschool werd compleet verbouwd en in 2012 stond het  gemeenschapscentrum Felix Sohie er. In 2014 werd de bouw van Den Travoo met een deel sociale appartementen gerealiseerd. De herinrichting van het gemeenteplein, met een ontdubbeling van de riolering, was vorig jaar klaar. In het masterplan werd de modernisering en uitbreiding van de sport- en jeugdinfrastructuur opgenomen. Deze werken beginnen in juni en worden over verschillende fases en jaren gespreid.

Overijse

Om een groene long in het centrum te creëren en een aantal sociale woningen te bouwen, heeft de gemeente Overijse haar voorkooprecht gebruikt voor de Waversesteenweg nr. 4 en de Stationsstraat nr. 7. Er werd een wedstrijd uitgeschreven voor de uitwerking van dit nieuwe stukje dorpskern, de studie en uitvoering volgen nog. In de dorpskern van Terlanen werd de inrichting van het kerkplein gerenoveerd voor een budget van ± 650.000 euro. Het ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) voor het centrum van Maleizen  zit nog in de studiefase; onder het plan vallen de omgeving van de school, een nieuw dorpsplein de herbestemming van een voormalig Fortiskantoor en de heraanleg van de Terhulpensesteenweg. Met dit plan wil de gemeente centrum-ondersteunende functies versterken, o.a. door de aanleg van een groene singel die verschillende deelgebieden in Maleizen verbindt, zoals de school, het Michielspark, het inbreidingsproject BPA 49 en het nieuw te ontwikkelen dorpsplein.

Het RUP Toeristische onthaalpoort Jezus Eik zit in een studiefase. Het is de verderzetting van het goedgekeurde masterplan om van de bottleneck opnieuw een echte dorpsplek te maken. Bij de opmaak van het masterplan wordt er uitgegaan van het nieuwe op- en afrittencomplex op de A4/E411 ter hoogte van de Brabandtlaan. Het masterplan van de gemeente wil een attractief dorp tussen de bovenlokale structuren van de snelweg en het Zoniënwoud en bouwt verder op de visie van het gemeentelijk structuurplan. In die visie wordt de totaliteit van het horeca-plein, Witherencluster en de site Dombard aangeduid als de toeristisch-recreatieve uitvalsbasis. In het plan worden de troeven van het dorp uitgespeeld voor een stevige herwaardering van het dorp. Jezus-Eik kan het speerpunt vormen van de toeristische Druivenstreek en het zuidelijk deel van het Dijleland. Elke investering voor de ontsluiting van het woud kan niet op zich zelf staan, maar moet een aanvulling  zijn voor het dorp.

Sint-Genesius-Rode

Voor het verouderde dorpsplein is een nieuw plan ontworpen. Door het vrijmaken van het dorpsplein kan het dienst doen als ontmoetingsplek en komt er ruimte vrij om het dorpsleven te bevorderen met markten en evenementen. De parking naast de supermarkt wordt vernieuwd, met 62 parkeerplaatsen en een laadpaal voor elektrische wagens. Er komen ook fietsenstallingen. Tussen het open plein en  de parking komt een wandelpad. De platanen op het plein worden vervangen door leibomen, er wordt aangepaste verlichting geplaatst met LED-lampen. Rond de kerk en de bomen komt sfeerverlichting. De Dorpsstraat wordt vernieuwd vanaf de Bossstraat tot het gemeentehuis en wordt eenrichtingsverkeer voor auto’s.  Daarnaast worden in het centrum oude rioleringen vernieuwd en wordt het rioleringsstelsel ontdubbeld. Het aanbestedingsbedrag voor de werken bedraagt 2,3 miljoen euro.

Tervuren

In het centrum van Tervuren werd de dorpskern hertekend met het masterplan Moestuin. Het nieuwe gemeentehuis kost 8 miljoen euro, de 42 assistentiewoningen zijn kostendekkend. Het VTC Warandepoort kost 7 miljoen euro terwijl de 5 miljoen euro voor de ondergrondse parking van 220 plaatsen gefinancierd wordt door bovengronds parkeren. De heraanleg van het Warandeplein kost 1 miljoen euro, de inrichting van de Moestuin achteraan 1 miljoen euro. Alles samen levert dat een kostenplaatje op van 22 miljoen euro. Door de verkoop van oud patrimonium zoals het Papeblok (3 miljoen euro), het oude gemeentehuis (0,5 miljoen euro euro) en het oude administratieve centrum (3 miljoen euro) kon hiervan al 6,5 miljoen euro betaald worden.

Voor deelgemeente Vossem is in het masterplan een kleuterblok voor de school (2 miljoen euro) en een ontmoetingscentrum (2 miljoen euro) opgenomen, de verkoop van ‘t Wiel en de oude jongensschool brengt 1 miljoen euro op. In deelgemeente Moorsel is de uitbreiding van Steenberg met een polyvalente ruimte voor de harmonie, Jokrimo en jeugdhuis De Kaaf vorig jaar gerealiseerd (samen ongeveer 0,7 miljoen euro). Momenteel wordt er een nieuw masterplan voor de site achter Steenberg uitgewerkt. De netto investering zou tot 0,5 miljoen euro beperkt kunnen worden als het huidige voetbalplein wordt verkaveld, wat voor inkomsten zorgt. Het masterplan voorziet dan in een nieuw synthetisch voetbalplein, een parking met pleinfunctie, een zaaltje voor eetfestijnen en de uitbreiding van de school.  

 

Dorpskernvernieuwing per gemeente: Wil je weten wat er in alle 19 gemeenten van de Vlaamse Rand aan vernieuwingswerken is gepland of wordt uitgevoerd?