01 apr '18

Dorpskernvernieuwing (deel 3)

3194
door Anne Peeters
Het is opvallend in hoeveel gemeenten werken bezig zijn om de dorpskern te vernieuwen. In dit deel gaan we dieper in op Kraainem, Machelen-Diegem, Vilvoorde, Wezembeek-Oppem en Zaventem.

Kraainem

In het meerjarenplan van de gemeente Kraainem wordt er enkel budget vrijgemaakt voor het uitvoeren van onderhoudswerken aan de wegeninfrastructuur en de heraanleg van een aantal individuele straten buiten de dorpskern(en). Een masterplan voor de directe toekomst is er niet.

Machelen-Diegem

Machelen-Diegem heeft in de dorpskern van Machelen 20.000 m² aan oppervlakte om projecten te realiseren en heeft hiervoor een PPS-overeenkomst afgesloten met de Matexi-groep om tegen eind 2023 op vier deelsites 122 betaalbare, duurzame woonentiteiten te bouwen. De bouw van het nieuwe kinderdagverblijf, met een verhoging van de capaciteit van 55 naar 72 kinderen, is al bezig. In het PPS-project is ook de bouw van een buurthuis, de verbetering van de toegankelijkheid van de Robusta sporthal en de heraanleg van drie straten inbegrepen. Tussen de sites en de woningen komen trage wegen die het voor voetgangers en fietsers mogelijk maken door het groen en onafhankelijk van het autoverkeer snel en veilig van en naar het centrum te komen en te gaan. 

Vilvoorde

De stadsvernieuwing in Vilvoorde komt vooral in drie strategische zones sterk naar voor: het handelscentrum, de stationsomgeving en Watersite. De vernieuwing in het handelscentrum kende het startschot met de heraanleg van de Vaarstraat en Visserstraat. Met de herinrichting van de sleutelstraten – Leuvensestraat en Guldenschaapstraat – werd een aangename omgeving gecreëerd om te winkelen. De combinatie van een verkeersvrij en een verkeersarm deel geeft deze straten terug aan de voetganger. De herinrichting van de Grote Markt wordt in 2018 de finale van de grondige opknapbeurt van de handelskern. Met een ondergrondse parking voor bijna 200 wagens en een moderne en verkeersvrije boveninrichting wordt de Grote Markt dé ontmoetingsplaats van de stad. Daarnaast zorgen de komst van de ringtrambus en de heraanleg van fietsvriendelijke toegangswegen de komende jaren voor een versterking van de stadskern. Ook het Hanssenspark werd in haar glorie hersteld door investeringen vanuit de stad en het Agentschap voor Natuur en Bos.    

Wezembeek-Oppem

In Wezembeek-Oppem wordt de dorpskern rond het oude gemeentehuis vernieuwd. Het oude, historische deel ervan wordt behouden, daarachter ligt de nieuwe openbare bibliotheek. Er komt een nieuw administratief centrum en nieuwe gebouwen en een half overdekte speelplaats voor de Nederlandstalige gemeentelijke basisschool De Letterbijter. Het grasveld erachter wordt een openbaar park met wandelpaden dat voor aansluiting zorgt met de nieuwe publieke tuin achter de Jozef De Keyzerstraat. Rond de autovrije groene zones worden 6 woongebouwen aangelegd met 107 appartementen. Een ondergrondse parkeergarage vervangt de huidige buitenparking, waar een groene dreef wordt aangelegd. Het totale kostenplaatje zal zo’n 20 miljoen euro bedragen, maar door verkoop van de bouwgronden van de ontwikkelaars wordt daarvan al 12 miljoen euro betaald. Er wordt ook gerekend op subsidies voor de school.

Zaventem

Het meest in het oog springende project in Zaventem is de bouw van het nieuwe culturele centrum De Factorij op de historische locatie van de oude chocoladefabriek Suchard (30 miljoen euro). Daarnaast werden twee pleinen volledig heraangelegd: het Heldenplein (± 1.1 miljoen euro) en een deel van de Stationsstraat, het Karel Quitmannplein (± 1.8 miljoen euro). Deze pleinen waren mede door de aanleg van de hoge snelheidslijn (HST) door de jaren heen verouderd geraakt. Als tijdelijk sluitstuk werd de Willem Lamberstraat (740.000 euro), aansluitend aan het Heldenplein, en een deel van de Stationsstraat volledig heringericht.

 

Dorpskernvernieuwing per gemeente: Wil je weten wat er in alle 19 gemeenten van de Vlaamse Rand aan vernieuwingswerken is gepland of wordt uitgevoerd?