01 apr '18

Dorpskernvernieuwing (deel 1)

3236
door Anne Peeters
Het is opvallend in hoeveel gemeenten werken bezig zijn om de dorpskern te vernieuwen. In dit deel gaan we dieper in op Alsemberg, Dilbeek, Drogenbos, Linkebeek en Sint-Pieters-Leeuw.

Alsemberg (Beersel)

In Alsemberg wordt de Gemeenveldsite een grote, open en groene ruimte. Het bezoekerscentrum De Lambiek is al open. In 2014 werd fuifzaal/evenementenhal DOC ingehuldigd. In september vorig jaar werd de nieuwe foyer van cultuurcentrum de Meent geopend. Momenteel loopt de aanbesteding voor de bouw van de nieuwe basisschool. De totale kost wordt geraamd op 3,7 miljoen euro waarvan 2,8 miljoen komt van AGION (het Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs) en 840.000 euro van de gemeente. Een gedeelte van de lokalen van de huidige school blijven behouden en zullen nadien een sociaal-culturele invulling krijgen. In het kader van het landinrichtingsproject Land van Teirlinck zal de oude industriële Volvo-site heraangelegd worden met een grote speeltuin, wandelwegen, een fietspad met brug over de Molenbeek, een waterbuffering en veel groen. De gemeente betaalt hiervoor 0,5 miljoen euro, de provincie Vlaams-Brabant 125.000 euro, de Vlaamse Landinrichting 750.000 euro en het Europees Lifeproject 50.000 euro.

Dilbeek

Dilbeek wil de grote achterstand met betrekking tot de staat van de wegen en bijgevolg ook de dorpskernen wegwerken. Het bestuur zet sterk in op dorpskernvernieuwing. De pittoreske en beschermde dorpskern van Sint-Martens-Bodegem werd in 2015 volledig vernieuwd. Vorige maand startten de werken in het centrum van Dilbeek. Hiervoor werd een masterplan opgesteld in samenspraak met burgers en verenigingen. Het masterplan is een beeldkwaliteitsplan om het centrum van Dilbeek de allure van weleer te geven. Fase 1 ging vorige maand van start. De Spanjebergstraat, Verheydenstraat, Sint-Alenalaan en de Kasteelstraat zullen volledig vernieuwd worden. Intussen wordt in samenspraak met de bewoners ook gewerkt aan de herinrichting van het centrum van Sint-Ulriks-Kapelle. Dit jaar wordt er gestart met een streefbeeldstudie voor het centrum van Schepdaal en een masterplan voor Groot-Bijgaarden.

Drogenbos

Drogenbos wil de dorpskern versterken en verder ontwikkelen via een gemeenteplein, met eventueel waterpartijen, tussen het gemeentehuis en een nieuw op te richten buurtcentrum. Het nieuwe buurtcentrum wordt eigendom van de gemeente en komt er ter vervanging van het oude Paviljoen. Met een oppervlakte van 700m² krijgt het een seniorentrefpunt, een keuken voor verschillende functies, een sanitair blok, een functionele ruimte voor een  strijkatelier, een vergaderruimte voor ± 15 personen en een multifunctionele ruimte geschikt voor onder andere dans. Daarnaast komt er een nieuwe kinderkribbe, een brasserie en enkele handelsruimten voor wijkwinkels en of vrije beroepen. Van het volledige projectgebied 1,25 ha zal slechts 40% worden bebouwd met maximum 50 woongelegenheden, voor de rest wordt het een groene oase, een park met een speelplein en een wadi in de vorm van een vijver om het regenwater op te vangen. Er worden minstens 121 parkeerplaatsen aangelegd, zowel ondergronds als bovengronds. Om het financieel draagbaar te maken, werd een publiek private samenwerking aangegaan. De werken zouden starten begin 2019 en gaan twee jaar duren.

Linkebeek

Grote infrastructuurwerken voor dorpskernvernieuwing zijn de komende jaren niet gepland. Momenteel vinden er gefaseerde herstellingswerken van het wegdek van het Gemeenteplein plaats. De gemeente is bezig met de opmaak van een masterplan voor de openbare verlichting en een lichtstudie voor de belichting van de kerk. In samenwerking met de gemeente Ukkel en Infrabel zal een verfraaiing van de stationsomgeving worden gerealiseerd.  

Sint-Pieters-Leeuw

In het bestuursakkoord gaat de prioriteit vooral naar de herwaardering van de dorpskern van Ruisbroek. Hiervoor worden de Fabriekstraat en de Stationstraat vernieuwd, gekoppeld aan de vernieuwing van de nutsvoorzieningen (6,8 miljoen euro). De site van het voormalige verwarmingsbedrijf ACV kreeg een herbestemming met een groot plein, parkeergelegenheid, eengezinswoningen, appartementen en een woonzorgcentrum. Dit gemengd woonproject wordt uitgevoerd door een private ontwikkelaar. De planning is om eind 2018 te starten met de afbraak van de oude ACV-gebouwen. Ten slotte wordt ook bekeken of de herbestemming van de kerk van Ruisbroek voor een nieuwe dynamiek in het gemeenschapsleven kan zorgen.

 

Dorpskernvernieuwing per gemeente: Wil je weten wat er in alle 19 gemeenten van de Vlaamse Rand aan vernieuwingswerken is gepland of wordt uitgevoerd?