01 apr '18

Dorpskernvernieuwing (deel 2)

3436
door Anne Peeters
Het is opvallend in hoeveel gemeenten werken bezig zijn om de dorpskern te vernieuwen. In dit deel gaan we dieper in op Asse, Meise, Merchtem, Strombeek-Bever en Wemmel.

Asse

De dorpspleinen van Mollem (1,5 miljoen euro), Asse-ter-Heide (1,5 miljoen euro) en Koensborre (1,2 miljoen euro) worden heraangelegd. Ze zullen dit jaar worden afgewerkt. De nieuwe dorpspleinen moeten de aanzet vormen voor verdere dorpskernvernieuwing. Vijf particuliere inbreidingsprojecten zijn al opgestart.

In het centrum van Asse werden ook de Markt, de Vironstraat en de Kerkstraat vernieuwd, zodat ze samen met het Kerkplein kunnen aansluiten op de private projecten op de hoek van de Nieuwstraat. Er wordt ook geïnvesteerd in meer groen in het centrum. Binnenkort zullen de Hopmarkt en de doorgang tussen het Gemeenteplein en de bibliotheek/cultureel centrum worden ingericht als groenverbindingen.

Meise

In 2012 werden in twee ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP’s) de regels vastgelegd voor het (ver)bouwen van de dorpskernen in Meise en Wolvertem, vooral om de kernen te verdichten. Om in Wolvertem ademruimte te creëren werd deze legislatuur in de plannen voor Sancta Maria voorzien in een achteruitbouw en een ingegroende parking (320.000 euro). Er komt ook een grasplein rond het nieuwe gemeentehuis. Voor Meise-centrum werden een aantal principes ingeschreven in het RUP: het Oudstrijdersplein kan worden herbekeken en ingegroend wanneer woonprojecten, die gepaard moeten gaan met extra publieke parking, gerealiseerd worden.

Merchtem

De skyline van Merchtem wordt bepaald door de torens van de vroegere brouwerij Martinas of de Ginder-Ale. Die werd in het Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan opgenomen als waardevol landschappelijk baken. Vanaf 2007 wordt er werk gemaakt van een Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan. In 2018 is het oudste gedeelte van de brouwerij Hoge Torens bijna klaar, met een rustoord, serviceflats en lofts. De totale investering van de site Ginder-Ale alleen bedraagt ruim 50 miljoen euro. Dit bedrag wordt volledig gedragen door privé-investeerders. Ook het leegstaande confectiebedrijf site Staels wordt op dezelfde manier aangepakt, met verbinding met het Park van Merchtem (OCMW-park). In deelgemeente Brussegem wordt een oude melkerij omgevormd tot een ruimte voor kwaliteitsvol wonen.

Strombeek-Bever (Grimbergen)

Volgens het masterplan, dat gerealiseerd wordt tussen 2016 en 2020, worden een aantal straten in verschillende fases heraangelegd. Daarnaast is de uitbreiding van de gemeentelijke basisschool ’t Villegastje en een nieuw administratief gebouw voor het OCMW, de bibliotheek en het Huis van het Kind aan de Victor Soensstraat in het masterplan opgenomen. Op vlak van mobiliteit werd door studiebureau Grontmij een mobiliteits- en circulatieplan uitgewerkt. De kostprijs van alle werken samen - wegen, rioleringen, groen, gebouwen - wordt geschat op ongeveer 200 miljoen euro.  

Wemmel

Voor het ‘oude centrum’ van Wemmel - de kerkomgeving en het aangrenzende gemeentepark met kasteel (gemeentehuis) en oude pastorij (muziekacademie) - werd een beheersplan opgemaakt en goedgekeurd in 2014. De eerste fase met de heraanleg van de kerkomgeving en de Pastorijstraat is nu in uitvoering en loopt naar zijn einde. Rond de kerk zal de herinrichting tot een pleinfunctie de lokale handelsactiviteiten bevorderen. De Pastorijstraat ligt tussen het gemeenschapscentrum de Zandloper en de gemeentelijke muziekacademie, met ook een ingang van een lagere school. Daarom werden hier een nieuw fiets- en voetpad en een 50-tal parkeerplaatsen aangelegd. Na de zomer start fase 2 met de herinrichting van het park rond het gemeentehuis. In het ‘nieuwe centrum’, ook wel Centrum II rond het centrale marktplein, zullen dit jaar de kasseien heraangelegd worden.

 

Dorpskernvernieuwing per gemeente: Wil je weten wat er in alle 19 gemeenten van de Vlaamse Rand aan vernieuwingswerken is gepland of wordt uitgevoerd?