01 feb '18

Meer toegankelijk groen

2478
door Tina Deneyer
Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw Joke Schauvliege (CD&V) trekt 1,6 miljoen euro uit voor openbare, toegankelijke natuur in de Vlaamse Rand.

Concreet krijgen zeven gemeenten in de ruime Rand – Drogenbos, Zaventem, Vilvoorde, Machelen, Halle, Ternat en Affligem – subsidies om de leefbaarheid in de regio te verhogen. In Drogenbos gaat het geld naar de omvorming van het kerkhof tot parkbegraafplaats en de aanleg van een park rond het gemeentehuis en de kerk. Zaventem krijgt subsidies voor de uitbreiding van Het Zeen. Vilvoorde en Machelen ontvangen centen voor de educatieve en recreatieve ontsluiting van het Peutiebos.

‘Vanuit de Vlaamse regering willen we de beleving van de natuur versterken en ondersteunen’, zegt minister Schauvliege. ‘Een van de prioriteiten is het bevorderen van meer en kwalitatief groen aan de rand van steden en woonkernen. In een verstedelijkt gebied als de Vlaamse Rand wil ik werk maken van meer publiek toegankelijke natuur.’

REAGEREN

Wie reageert, gaat akkoord met onze huisregels.