01 okt '15

Bouwen aan de toekomst

10211
door Gerard Hautekeur
Casablanco kreeg dit jaar de prijs Armoede Uitsluiten van Welzijnszorg. Het sociale economiebedrijf leidt met succes langdurig werkzoekenden op in de bouwsector. Casablanco is actief in het Brussels Gewest, maar Pieter Dehon ziet ook kansen in de Rand.

De opleiding van de werkzoekenden met een zeer lage scholingsgraad gebeurt op de werkvloer. Gedurende 38 uur per week zijn ze actief op een bouwwerf en verwerven er onder begeleiding van onze instructeurs de nodige competenties van het bouwberoep.

Casablanco voert renovatiewerken uit voor sociale verhuurkantoren, verenigingen, scholen en overheden. We combineren de opleiding met bouwactiviteiten die nuttig zijn voor de samenleving en die dus een sociale meerwaarde scheppen’, zegt algemeen directeur Dehon.

DE GRONDELS

Casablanco heeft een ruimte ingericht in het sociale woningcomplex de Grondels (les Goujons) in Kuregem. Op het verloederde gelijkvloers van een van die sociale blokken realiseerde Casablanco, op initiatief van het Centrum voor Stadsvernieuwing, een nieuwe kantoorruimte die nu gebruikt wordt voor het onthaal en de sociale begeleiding van de bewoners van de sociale woningen.'

'Casablanco zette hiervoor gedurende acht maanden een team van vier instructeurs en zestien werknemers in. Ze bekwaamden zich in de technieken van renovatie en het gebruik van ecologische materialen, zoals de vrij ongebruikelijke leemblokken voor de opbouw van buiten- en binnenmuren.’

PARTNERS

Belangrijke partners voor Casablanco zijn Actiris, de Brusselse Gewestelijke Dienst voor Arbeidsbemiddeling, en de Brusselse OCMW’s. Casablanco kan haar werknemers twee soorten arbeidscontracten aanbieden. Ofwel een arbeidsovereenkomst in het kader van het doorstromingsprogramma in samenwerking met Actiris. Dat is een tweejarig programma dat zich specifiek richt op langdurig en laaggeschoolde werkzoekenden in het Brussels Gewest. Ofwel een overeenkomst voor werkzoekenden met het artikel 60-statuut in samenwerking met de OCMW’s. In dit geval is het OCMW de wettelijke werkgever, maar de werkervaring en begeleiding gebeuren op de werkvloer van Casablanco. Die werkervaringstrajecten duren 12 tot 24 maanden.'

Casablanco is vijftien jaar actief in achtergestelde wijken in het Brussels Gewest. Dehon, die in Vilvoorde woont, ervaart dat de huisvestingsproblemen in zijn gemeente soms even prangend zijn.

'Casablanco haalde vorig jaar een belangrijke opdracht binnen voor het OCMW van Molenbeek. ‘We hebben er een grote opslagplaats geïsoleerd en luchtdicht gemaakt. De opdrachtgever stemde in om hiervoor natuurlijke materialen te gebruiken. Onze keuze viel op cellulose. We grepen de kans aan om een expert in te schakelen om 25 werknemers een intensieve opleiding te geven in het inblazen van cellulose. We boren alle mogelijke bronnen aan om opleidingskansen te scheppen.’

SUPER DIVERS

‘Onze doelgroep is heel divers. Onder de 62 medewerkers tref je 26 nationaliteiten aan. Vaak hebben ze een migratieachtergrond. Voor hun regularisatie hebben velen 5 tot 10 jaar in de illegaliteit geleefd. Dehon is ook trots dat de staf van Casablanco super divers is. Tachtig procent van de staffuncties wordt ingevuld door mensen van de doelgroep, die na hun opleiding zijn doorgegroeid tot instructeur of technisch coördinator. Het is de bekroning van hun opleiding en inzet.’

Casablanco is vijftien jaar actief in achtergestelde wijken in het Brussels Gewest. Dehon, die in Vilvoorde woont, ervaart dat de huisvestingsproblemen in zijn gemeente soms even prangend zijn. ‘De Rand en meer specifiek Vilvoorde zou een beroep kunnen doen op Casablanco of gelijkaardige activiteiten kunnen ontplooien. Een samenwerking met OCMW’s in de Rand zou perspectieven openen om werkzoekenden gedurende meerdere jaren aan het werk te zetten en tegelijk iets te doen aan de huisvestingssituatie.’