01 dec '17

Thiéry doet een-tweetje
met Raad van Europa

2474
door Tina Deneyer
De Raad van Europa, het Europese orgaan dat de democratie en de mensenrechten in Europa wil bevorderen, en voor alle duidelijkheid geen instelling is van de Europese Unie, heeft zich opnieuw uitgesproken over taalpolitieke omstandigheden in ons land, meer bepaald in Linkebeek.

Twee raadgevers hebben naar eigen zeggen in de faciliteitengemeente een schending vastgesteld van de principes van de lokale democratie. Volgens hen kan het niet dat burgers en verkozenen geen Frans mogen spreken tijdens de gemeenteraad.

Pittig detail: Damien Thiéry, die niet benoemd kon worden als burgemeester van Linkebeek omwille van overtredingen op de taalwetgeving, maakt als MR-kamerlid deel uit van de Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa, die deze zaak dus nu heeft onderzocht.

Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Liesbeth Homans (N-VA), is niet onder de indruk van het rapport. ‘Iedereen moet zich ervan bewust zijn dat onze taalwetgeving één geheel is van doorheen de tijd zorgvuldig opgebouwde evenwichten. De rapporteurs van de Raad van Europa hebben dat duidelijk niet begrepen.’

De uitspraken van de Raad van Europa zijn slechts adviserend, maar hebben Franstalige politici in een aantal faciliteitengemeenten wel geïnspireerd. In Linkebeek werd er tijdens de gemeenteraad van oktober een mondje Frans gesproken, onder het goedkeurend oog van de voorzitter van de gemeenteraad… Damien Thiéry.

Ook in Sint-Genesius-Rode besloot een gemeenteraadslid van Défi Frans te spreken tijdens de gemeenteraad. Hij werd echter prompt de mond gesnoerd door burgemeester Pierre Rolin.

REAGEREN

Wie reageert, gaat akkoord met onze huisregels.