01 nov '17

Vzw 'de Rand'
zoekt onafhankelijke bestuurders

2718
door
In het kader van het decreet deugdelijk bestuur moet de organisatie zijn Raad van Bestuur herschikken. Daarom zoekt vzw ‘de Rand’ onafhankelijke bestuurders.

Voortaan zal de Raad van Bestuur bestaan uit drie leden voorgedragen door de Vlaamse regering, twee leden voorgedragen door de provincie Vlaams-Brabant, een vertegenwoordiger van elk van de zeven gemeenschapscentra en zes onafhankelijke bestuurders.

Naar die laatste zes is vzw ‘de Rand’ nu op zoek. Heb je voeling met de specifieke situatie van de Vlaamse Rand rond Brussel en onderschrijf je de missie en de waarden van vzw ‘de Rand’? Dan kan je je kandidaat stellen voor deze functie.

De Raad van bestuur komt zeven keer per jaar samen. Vzw ‘de Rand’ ondersteunt en bevordert het Nederlandstalige karakter van de Vlaamse Rand rond Brussel, met een bijzondere focus op de zes faciliteitengemeenten.

Daarvoor exploiteert de vzw zeven gemeenschapscentra, voert een actief taalpromotiebeleid, publiceert RandKrant en gemeenschapskranten, is partner in het documentatiecentrum Vlaamse Rand en coördineert het Gordelfestival.


www.derand.be of bij algemeen directeur Eddy Frans, eddy.frans@derand.be.