01 mei '22

Wat met Westrode?

1955
door Tina Deneyer
Het onderzoeksteam dat zich buigt over de herbestemming van de Westrode-site langs de A12 in Meise, heeft vijf mogelijke scenario’s voorgesteld.

Eind jaren ’70 werd de site van intercommunale Haviland, zo’n 80 hectare tussen de A12 en de woonkern Westrode, ingekleurd als bedrijvenzone. Het project raakte nooit van de grond, onder meer door hevig protest van de omwonenden. ‘In de vijf scenario’s hebben we rekening gehouden met de maatschappelijke, ruimtelijke en financiële aspecten’, zegt Tom Lagast van Space-Lab. ‘We hebben de zaak ook heel breed bekeken. Het zijn geen vaststaande scenario’s, maar denkpistes waaruit we een aantal elementen willen halen waarvoor er bij de omwonenden voldoende draagvlak bestaat.’

‘In een eerste scenario wordt de site een aantal jaren als werfzone gebruikt voor de aanleg van de sneltram langs de A12 om later omgevormd te worden tot natuurgebied. Een tweede scenario voorziet een groot park met een golfterrein, wellness en een privékliniek. In het derde scenario stellen we logistieke bedrijven voor waarrond een grote bosrand ligt. Een vierde scenario draait rond circulaire bedrijvigheid en landbouw met bijvoorbeeld een pluktuin en een zelfoogstboerderij. In het vijfde scenario tasten we een piste af waarbij de site blijft zoals ze nu is en we in ruil andere gebieden aansnijden voor woningbouw.’

Eind april krijgen de experts en omwonenden hun zeg over de vijf scenario’s. ‘Daarna leggen we al die feedback samen en sampelen we op basis daarvan twee of drie scenario’s. Die leggen we dan opnieuw voor aan alle betrokken partijen. Dat zal wellicht na de zomervakantie gebeuren.’