01 sep '22

Werken aan de Ring

1764
door Tina Deneyer
De Vlaamse Regering heeft een aantal belangrijke knopen doorgehakt in verband met de herinrichting van de Ring rond Brussel.

‘Concreet zal de Ring in de zone Zaventem een parallelstructuur krijgen, waar doorgaand verkeer gescheiden wordt van lokaal verkeer’, legt Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open VLD) uit. ‘In de zone Wemmel, waar de Ring minder ruimte inneemt, wordt de doorstroming geoptimaliseerd met vier rijstroken en worden op- en afritten aangepakt. Zo wordt het sluipverkeer uit de woonkernen gehaald en terug op de Ring gebracht. Een extra troef is dat de nieuwe Ring minder ruimte zal innemen dan de Ring vandaag, wat belangrijk is in het verstedelijkte Vlaanderen. Dankzij dit project komt er 88 ha ruimte vrij en worden er meer dan zestig ecologische verbindingen langs, over en onder de R0 gerealiseerd.’ Na de zomer volgt een adviesronde voor de lokale, provinciale en gewestelijke instanties. Na die adviesronde wordt het ruimtelijk uitvoeringsplan voorgelegd aan de Vlaamse Regering en volgt een openbaar onderzoek. Dan kunnen inwoners uit de streek, organisaties en verenigingen hun opmerkingen formuleren. De bedoeling is om in 2025 van start te gaan met de werken.