21 aug '17

Vier verdiepingen
is maximum

2964
door Joris Herpol
Het schepencollege van Zaventem wil de bouw van nieuwe appartementsgebouwen een halt toeroepen. In bepaalde zones in de dorpscentra (Zaventem-centrum, Sint-Stevens-Woluwe, Sterrebeek en Nossegem), worden het aantal verdiepingen van nieuwe appartementsblokken beperkt tot vier.

Zaventem wil zo de resterende open en groene ruimte maximaal vrijwaren. ‘Het aantal inwoners in Zaventem is de laatste jaren enorm gegroeid en de vraag naar woongelegenheden is dan ook groot’, zegt schepen van Ruimtelijke Ordening en Woonbeleid Bart Dewandeleer (CD&V).

‘Tegelijk willen we de bestaande open ruimte vrijwaren en inzetten op meer kwalitatieve appartementen in zones waar die nog wel toegelaten zijn. Dat doen we onder andere door in de dorpskernen het aantal bouwlagen te beperken tot vier. Om de handelskernen in die dorpskernen te versterken, worden appartementen toegelaten in combinatie met handel en horeca.’

Eén derde van de woongelegenheden in Zaventem is een appartement. De druk op de gemeente en de open ruimte is dus groot. ‘Appartementsgebouwen kunnen nog in de omschreven zones die beperkt zijn tot de dorpskernen, buiten die zones wordt de open ruimte gevrijwaard. Bestaande appartementen die zich buiten de zone bevinden, kunnen wel blijven staan.’

In september buigt de gemeenteraad zich over de bouwverordening van het schepencollege. Als de raad die goedkeurt, is de verordening effectief van kracht.