01 feb '21

Zone 30

2204
door Tina Deneyer
De gemeente Wemmel volgt het voorbeeld van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en voert in 38 straten een snelheidsbeperking van 30 km/u in. Het gaat om de hele wijk Boechout en de Parklaan.

‘Een tijd geleden waren er door werken in de gemeente omleidingen via de wijk Boechout en de Parklaan’, legt Vincent Jonckheere (LB Wemmel), schepen van Mobiliteit, uit. ‘Toen bleek dat er te snel werd gereden, voerden we er tijdelijk een zone 30 in. Op vraag van de inwoners onderzochten we of die snelheidsbeperking permanent kon worden.’ Na een gunstig advies van de gemeentelijke commissie Mobiliteit hakte Wemmel de knoop door. ‘We kiezen voor veiligheid’, zegt de schepen. ‘Bovendien ontmoedigen we zo het sluipverkeer en zorgen we voor een vermindering van het fijnstof en een betere woonkwaliteit voor de buurt. De politie zal regelmatig controles doen om na te gaan of mensen zich aan de snelheidsbeperking houden.’ •