27 jan '16

RandKrant één jaar na de storm

4223
door RandKrant
2015, een bewogen jaar voor RandKrant. Wij kijken terug en vooruit. Kijk je mee?

Kraamkost is gekozen tot woord van het jaar. RandKrant kiest twee andere woorden: aangeschakeld blijven. Met zoveel mogelijk mensen uit de regio geconnecteerd zijn na de storm aan besparingen die in 2015 over ons heen waaide.

Is ons dat gelukt? Nee. De zichtbaarheid, aanwezigheid en impact van RandKrant in de regio is duidelijk afgenomen. Zo blijkt uit reacties van lezers en onze eigen inschatting. Dat kan ook niet anders na een halvering van de oplage, een halvering van de bus aan bus verdeling en een editie per jaar minder.

Doen we verder? Ja. Bakboord is aan flarden geschoten, maar stuurboord zet onverminderd de koers voort. Een koers waarbij RandKrant mensen wil informeren over de Vlaamse Rand, mensen aanmoedigt om deel te nemen aan het gemeenschapsleven, om hen respectvol te laten omgaan met talen.

Lukt dat? Ja. RandKrant is met de jaren een ‘merk’ geworden in de regio. Mensen kennen ‘de Rand’ en de regio dikwijls via RandKrant. Het is zowat de enige plaats waar je alle culturele activiteiten overzichtelijk gebundeld kan terugvinden en waar je op een snelle manier te weten komt wat er zoal gebeurt in de regio.

Wordt een gedrukte RandKrant gemist? Ja. Met de nieuwe verdeling, krijgt niet langer iedereen elke maand een papieren editie van RandKrant in zijn bus. En dat wordt gemist.

Wordt RandKrant goed geapprecieerd? Ja. Ons tijdschrift is goed gekend en wordt goed gewaardeerd, het brengt mensen samen en naar de culturele centra. Mensen die RandKrant lezen, nemen meer deel aan het gemeenschapsleven en spreken meer Nederlands in hun omgeving.

Zeggen we dat zelf? Nee. Dat blijkt uit het onafhankelijk lezersonderzoek van 2013, uitgevoerd door marktonderzoeksbureau Significant GfK. Ander opvallend gegeven: RandKrant, in tegenstelling tot andere media, wordt over verschillende taalgroepen heen gelezen (Rudi Janssens, Taal en identiteit in de Rand, 2014, pg. 71).

Blijft een papieren versie van RandKrant nodig? Ja. Meer dan ooit. Mensen willen iets in de hand. Wie kan daar tegen zijn?

Doen we meer? Ja. Sinds 2015 zetten we ook in op een nieuwsbrief en een nieuwe website. Het aantal bezoekers ervan gaat in stijgende lijn, maar weegt natuurlijk nooit op tegen een volledig bereik met een bus aan bus verdeling in heel de Rand. In 2016 proberen we onze zichtbaarheid te verhogen met een netwerk aan verdeelpunten waar je RandKrant kunt lezen of meenemen. Wil je zeker zijn om alle edities van RandKrant in jouw brievenbus te krijgen, dan kan je ook een abonnement nemen. Ondanks het knippen van onze vleugels blijven we vliegen.