01 apr '18

Inburgeren
op eigen tempo

2834
door Tina Deneyer
In Vilvoorde liep het voorbije half jaar een bijzonder inburgeringstraject. Veertien laaggeletterde moeders kregen dankzij de steun van het fonds voor Asiel en Migratie in de bibliotheek Nederlandse les, maatschappelijke oriëntatie en opvoedingsondersteuning.

Voor het project sloegen het Agentschap Integratie en Inburgering, het Centrum voor Basiseducatie, Kind en Gezin en de Stad Vilvoorde de handen in mekaar. Terwijl de mama’s de lessen volgden, werden hun kindjes opgevangen in een andere ruimte in de bib. ‘We merkten dat heel wat mama’s het inburgeringstraject niet konden starten omwille van de nood aan kinderopvang. Het is voor hen ook niet altijd evident om hun kind los te laten en toe te vertrouwen aan de kinderopvang. Hier konden ze dat aan hun eigen tempo doen en zagen ze dat het voor hun kinderen extra ontwikkelingskansen biedt’, vertelt Manu Louage van het Agentschap Integratie en Inburgering.

‘Het project heeft een drempel verlaagd. 80 procent van de deelnemers stroomt door naar een vervolgcursus. Daarom willen we het project vanaf september verderzetten, maar dan liefst op een andere locatie waar de kinderopvang wat makkelijker te organiseren is.’ De stad Vilvoorde belooft om mee te zoeken naar een oplossing.