01 okt '18

Wachten op Bellot

2181
door Tina Deneyer
De burgemeesters die verenigd zijn in het Platform Luchthavenregio Vlaams-Brabant hebben nog maar eens een brief gestuurd naar federaal minister van Mobiliteit Bellot (MR).

Enkele maanden geleden besliste een rechter dat Bellot ten laatste op 17 september met alle belanghebbenden een Staten-Generaal over de vliegroutes moet organiseren. Begin september zat er nog steeds geen uitnodiging in hun bus. ‘We hopen nog altijd dat er toch een bepaalde vorm van overleg komt’, zegt Jo Discart, stafmedewerker van het Platform. ‘Het is nu al duidelijk dat we bij de milieueffectenstudie niet zullen worden betrokken. Daarom hebben we het initiatief genomen om zelf een studie te laten uitvoeren naar de mogelijkheden voor een evenwichtige spreiding van de vluchten. Zo zijn we op technisch vlak goed voorbereid en geïnformeerd eens de studie in opdracht van Bellot er is en kunnen we gepast reageren.’