01 nov '18

Voorrangsregel scholen

1575
door Tina Deneyer
De Vlaamse Regering wil kinderen met minstens één Nederlandstalige ouder voorrang geven in de secundaire scholen in de Vlaamse Rand.

Begin september bereikte de regering een akkoord over nieuwe inschrijvingsregels. Die bepalen onder meer dat scholen met een capaciteitstekort voor volgend schooljaar een digitaal inschrijvingssysteem moeten hanteren. Daar waar er plaatsen tekort zijn, bepaalt een loting wie een plek krijgt. De kampeertoestanden aan schoolpoorten moeten zo tot het verleden behoren. Om een sociale mix te garanderen en het Nederlandstalige karakter van de scholen in de Vlaamse Rand te bewaren, wil de Vlaamse Regering wel dat in onze regio kinderen met minstens één Nederlandstalige ouder voorrang krijgen. In de scholen in de Vlaamse Rand lopen namelijk ook veel Brusselse kinderen school. Minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) laat nu onderzoeken hoe een voorrangsregel voor Nederlandstaligen wettelijk precies moet worden vertaald. De Vlaamse Regering wil vermijden dat de maatregel juridisch kan worden aangevochten.