01 dec '18

Hoge concentraties fijn stof

2229
door Tina Deneyer
Tussen 2001 en 2010 is de uitstoot van de belangrijkste vervuilende stoffen in Europa gedaald. Tot zover het goede nieuws. Want luchtvervuiling is nog altijd een van de belangrijkste oorzaken van vroegtijdig overlijden.

Driekwart van de mensen die in Europa in stedelijk gebied wonen, is blootgesteld aan de waarden die de norm van de Wereldgezondheidsorganisatie overschrijden. Dat blijkt uit een nieuw rapport van het Europees Milieuagentschap. Ook op een aantal plaatsen in de Vlaamse Rand zijn de cijfers allesbehalve fraai. Dat bevestigen ook de eerste resultaten van het initiatief Fijn stof in de Rand dat via real time metingen van sensoren de toestand in kaart brengt.

‘In mei en juni was de concentratie fijn stof in Vilvoorde, Grimbergen en Strombeek-Bever twee keer zo hoog als rond Tervuren’, zegt Sarah Sneyers, mede-initiatiefnemer van het project Fijn stof in de Rand. ‘De helft van de metingen in de Noordrand overschreed de richtlijn van de Wereldgezondheidsorganisatie. In Dilbeek is er dan weer sprake van een ‘zondagseffect’. De hoeveelheid fijn stof ligt er op die dag beduidend lager dan op werkdagen. De verkeersdrukte speelt dus duidelijk een rol.’ Dat blijkt ook uit de cijfers van CurieuzeNeuzen Vlaanderen, waarbij 20.000 Vlamingen de gemiddelde concentratie stikstofdioxide in hun straat hebben gemeten. Die metingen tonen aan dat de verkeerspollutie in gemeenten als Asse en Dilbeek, waar een drukke gewestweg met veel stoplichten en kruispunten doorloopt, een stuk hoger ligt dan elders. Ook in Vilvoorde kleurt de kaart van CurieuzeNeuzen op bepaalde plaatsen alarmerend rood. Oases van zuivere lucht zijn er te vinden in het Pajottenland.