01 mrt '24

Parket naar Halle?

587
door Luc Vanheerentals
Van de Wetstraat tot de Kerkstraat
  • Vlaams parlementslid Jeroen Tiebout (N-VA) en de burgemeesters Jo Vander Meylen (Beersel), Marc Snoeck (Halle) en Jan Desmeth (Sint-Pieters-Leeuw) pleiten voor een verhuis van het parket van Halle-Vilvoorde van Asse naar Halle. Het parket in Asse is gehuisvest op twee aftandse en voor het personeel onveilige locaties en Halle heeft volgens hen instapklare gebouwen beschikbaar. Bovendien werden de plannen voor de realisatie van een nieuwbouw op de Asphaltcosite in Asse afgeblazen. In De Standaard stelt Nele Heerwegh (Regie der Gebouwen) dat de gebouwen in Halle niet geschikt zijn. Lokale politici, met burgemeester Koen Van Elsen (CD&V) van Asse op kop, zijn tegen een verhuis.
  • De Vlaamse regering moet voor 29 maart een beslissing nemen over de verlenging van de milieuvergunning van Brussels Airport Company voor de uitbating van de luchthaven. De bestaande vergunning vervalt in juli 2024. Van 10 december tot en met 8 januari liep een openbaar onderzoek over de aanvraag die de uitbater in juli vorig jaar indiende. Onder meer Machelen, Grimbergen, Meise, Wemmel, Vilvoorde en de Bond Beter Leefmilieu dienden bezwaarschriften in. Volgens deze gemeenten wordt er niet tegemoet gekomen aan hun vraag tot vermindering en betere spreiding van de geluidsoverlast.
  • Ook in de Rand is er her en der protest tegen het schrappen van buslijnen en haltes door De Lijn. Aan een 15-tal busverbindingen werden wijzigingen aangebracht; het aantal haltes werd met 157 verminderd. Het is niet het enige probleem waarmee busreizigers in deze regio geconfronteerd worden. Uit het antwoord van Mobiliteitsminister Lydia Peeters (Open VLD) op een schriftelijke vraag van Jos D’Haese (PVDA) blijkt dat in de eerste acht maanden van 2023 in de vervoerregio Vlaamse Rand 2.165 ritten (0,30% van het totaal) om technische redenen werden geschrapt.
  • Naar aanleiding van de tragische ervaring van een koppel uit Roosdaal dat eind vorig jaar in een Brussels ziekenhuis een 11 maanden oude baby verloor maar hierover geen uitleg kreeg in het Nederlands, klaagde Annabel Tavernier (N-VA) op 17 januari in de bevoegde commissie van het Vlaams parlement het gebrek aan tweetalige dienstverlening in Brusselse ziekenhuizen aan. Vlaams minister Benjamin Dalle (CD&V) beloofde de problematiek te bespreken met de Brusselse Gemeenschapscommissie. Er komt ook een nieuw overleg met de bevoegde kabinetten over het bundelen van taalklachten. Parlementslid Jan Laeremans (Vlaams Belang) pleitte tijdens het debat voor het hanteren van ‘een zware financiële stok wanneer Franstalige ziekenhuizen en ambulancediensten in Brussel niet doen wat ze op taalvlak moeten doen’.
  • De Vlaamse regering overweegt een publiek-private samenwerking voor de financiering van de luchthaventram. Een definitieve beslissing hierover is er nog niet. Dat antwoordt Vlaams minister Lydia Peeters (Open VLD) op een schriftelijke vraag van Inez De Coninck (N-VA) naar aanleiding van het feit dat in september vorig jaar een vergunning werd verleend voor de aanleg van deze tramlijn. De nieuwe tramlijn moet in 2029 of 2030 operationeel zijn. Op de vraag naar het gereserveerde budget voor dit project antwoordt Peeters dat dit nog niet definitief werd vastgesteld.