01 okt '15

Den Travoo

4614
door Tine De Wilde
Vlaanderen heeft de hoogste bebouwingsgraad van Europa en daarbinnen de laagste bebouwingsdichtheid. Slechts 2% van ons territorium laten we over voor natuurgebied. Hoog tijd om ons ruimtegebruik grondig te herschikken en meer dichtheid in ons stedelijk weefsel te brengen.

De gemeente Hoeilaart en makelaars gingen voor de realisatie van een nieuwe woonwijk in het centrum van Hoeilaart in zee met de ontwerpers Bogdan & Van Broeck. Eén van de hoofddoelstellingen was de dorpskern te versterken en meer eenheid en densiteit te brengen.

De fijne vormgeving van het nieuwe woningencomplex Den Travoo met zijn opeenvolgende puntdaken doet denken aan de serres. Een serrist die eertijds naar zijn werkplaats vertrok, trok naar zijnen travoo. Net zoals bij de glazen serres werden gevel en dak opgetrokken uit éénzelfde materiaal: witgelakte zinkbanen, verticaal geplaatst in afwisselende breedtes.

Resultaat is een langwerpig, wit woningenblok met lage en hogere partijen, gearticuleerd door puntdaken en een strakke, verticale lijnvoering. 41 appartementen van verschillende typologie bieden woongelegenheid aan kleine en grote gezinnen. Veel aandacht ging hierbij naar duurzaam materiaalgebruik en minimaal energieverbruik.

Met een hoge bewonersdichtheid en ondergrondse parking wordt het grondoppervlak optimaal benut. De ingesloten buitenruimte werd een gemeenschappelijke tuin met vijvers. Dichtbij het centrum met winkels, sportinfrastructuur, GC Felix Sohie, openbaar vervoer heeft dit nieuwe woonproject alle kans op slagen.