01 feb '16

Vicus

3454
door Tine De Wilde
ASSE - Mind your steps! De grond waarop we lopen is soms historisch verrassend. In het verstedelijkte Asse startte Agilas vzw, de archeologische vereniging van Asse, vanaf de jaren 80 en vooral vanaf 2005, veldwerk en opgravingen. Delen van een ware vicus werden aan de oppervlakte gebracht.

Een vicus is een Romeins baandorp, waar verschillende wegen samenkwamen. De vicus van Asse lag op een knooppunt van de wegen naar Elewijt, Rumst en Bavay. Vanaf de 1e eeuw groeide de nederzetting uit tot een echte leefgemeenschap met ambachtelijke bedrijvigheid, handel, publieke gebouwen en kruisbestuiving tussen Romeinen en Nerviërs, de plaatselijke Keltische bevolking.

Op de plaats in de Nerviërsstraat waar nu de federale politie is gevestigd, liep in de 2e eeuw een geplaveide Romeinse weg. Deze wegen hadden een fundering van rolkeitjes en aangestampte aarde en aan weerszijden een gracht voor de afwatering. Er werden wel zeven plattegronden van woningen ontdekt met rechthoekig grondplan en een muursokkel, opgetrokken in kalkzandsteen.

Aan de Krokegemseweg werd een uitzonderlijk goed bewaarde pottenbakkersoven (zie foto) uit gebakken leem opgegraven. En natuurlijk stootten de onderzoekers ook op talrijke kuilen en grachten waarin het afval werd gestort. Meer dan honderdduizend voorwerpen - aardewerk, werktuigen, juwelen, glas, dierlijk botmateriaal - worden nu bewaard in het erfgoeddepot.

Agilas vzw wil deze archeologische vondsten ook aan het publiek tonen en plant tegen komende zomer een educatief, archeologisch wandelpad en een kinderzoektocht doorheen Asse.

www.agilas.be