01 feb '22

Hedendaags dorp

1804
door Tine De Wilde
De afgelopen jaren werd hard gewerkt aan de realisatie van het ambitieuze masterplan voor een nieuwe dorpskern als een hedendaagse, levendige plek voor ontmoeting, wonen en samenleven. Publieke functies worden hier gecombineerd met private woningen.

De bibliotheek, de gemeentelijke basisschool De Letterbijter, een polyvalente ruimte, het gemeentelijk administratief centrum en het OCMW, genaamd de City Hall, liggen in een u-vorm rond een centraal plein dat overloopt in de nog aan te leggen publieke Tuin van Straufhain. Het aanpalende, enige resterende gedeelte van het voormalige gemeentehuis wordt een horecazaak. Zes achterliggende woongebouwen met 107 appartementen scharen zich rond de tweede groene plek Maalderstuin. De groenstrook Geborgen Tuin is ingepland als een ontmoetingsplek voor bewoners. Duurzaamheid en respect voor het milieu waren cruciale uitgangspunten. De publieke gebouwen worden voorzien van zonnepanelen, warmtepompen, groendaken, klimaatplafonds, regenwaterrecuperatie, koude- en warmteopslag in vier grondboringen, laadpunten voor fietsen, nestkasten voor zwaluwen en LED-verlichting met daglichtregeling en afwezigheidsdetectie. Een ruime ondergrondse parking moet het voorplein vrijwaren van auto’s. Zo’n grootschalige ingreep met zeer dichte bebouwing op een beperkte oppervlakte stuitte op heel wat protest en kritiek. De toekomst zal uitwijzen of dit ‘dorp van de 21e eeuw’ ook functioneert zoals vooropgesteld. Met de intrek van de schoolgangertjes van De Letterbijter in het gloednieuwe schoolgebouw in januari is alvast de aftrap gegeven.