01 mrt '22

Muur

1821
door Tine De Wilde
Muren in een landschap, ter bescherming, afweer, territoriumafbakening, het blijft een gegeven met gemengde gevoelens. Wanneer ik, op een mistige ochtend, de Viooltjeslaan insla, waan ik me zowaar eensklaps in het vroegere Berlijn.

Aan de ene kant van de weg een keurig rijtje huizen, aan de andere kant een immens hoge, doorlopende betonnen, kale muur. Deze nieuwe geluidsmuur staat hier voor de gezondheid van de bewoners, om hen te beschermen tegen overmatige geluidshinder. Hij kadert in het Geluidsactieplan van de Vlaamse overheid dat het gebied langs de Ring in Wezembeek-Oppem en Kraainem als een van de zwaarst geluidsbelaste woonzones in Vlaanderen markeert. Het Agentschap Wegen en Verkeer plaatste sinds 2020 zo’n acht kilometer nieuwe absorberende geluidsschermen met een hoogte van 3 tot 7 meter. Langs de snelweg zelf werden geïntegreerde schermen geplaatst waarbij veiligheidsafbakening en geluidsmuur vervat zitten. Dit systeem bespaart plaats en heeft het grote voordeel dat er geen zware voorbereidende grondwerken nodig zijn, zoals het inheien van palen. Waar de snelweg lager ligt, staan de geluidsschermen bovenaan de taluds. Daar werden lichtere schermen tussen stalen constructiebalken gemonteerd. Voor beide systemen werd houtvezelbetonabsorber met daarover een betonnen gewapende draagstructuur gebruikt. De afstand tot de geluidsbron en de geluidssterkte zijn bepalend voor de hoogte van de muur. Sommige bewoners kregen er zomaar een muur van zes meter hoog bij in hun achtertuin. Het basisschooltje La Trinité liet graffitikunstenaar Dzia los op hun muur. Hij toverde de grijze betonwand om tot een wonderlijk dierentafereel.