01 nov '19

Brussel is groen,
maar niet voor iedereen

2521
door Tina Deneyer
Onze hoofdstad blijkt een groene stad te zijn, maar dan voornamelijk voor de rijkere bevolking. Dat concludeert een studie van de VUB die de groene ruimte in onze hoofdstad in kaart bracht.

‘De resultaten wijzen uit dat Brussel, vergeleken met andere steden in Europa, een vrij groene stad is. Meer dan de helft van de totale oppervlakte wordt ingenomen door publiek en privaat groen’, legt onderzoeker Philip Stessens uit. ‘Toch heeft meer dan één vijfde van de Brusselse bevolking onvoldoende toegang tot openbaar groen. Vier procent heeft zelfs geen enkele toegang tot publiek groen binnen een redelijke afstand. Het gebrek aan groen is het sterkst aanwezig in wijken met een laag inkomen in en nabij het centrum van de stad.’ Het gebrek aan groen maakt dat een deel van de bevolking te maken krijgt met slechtere luchtkwaliteit en minder afkoeling bij extreme temperaturen. ‘Groen in de stad biedt ook rust, ontspanning en dat draagt bij tot de mentale en fysieke gezondheid’, merkt Stessens op. ‘Als we alle inwoners van Brussel binnen een redelijke afstand toegang tot groen willen bieden, zullen er grote investeringen nodig zijn.’