01 nov '19

Computer als auteur?

2085
door Wim Troch
Michael Kestemont uit Kraainem schreef met De zwarte koning een historische thriller. Niet veel speciaals zal je denken ware het niet dat de auteur met het schrijven ook wilde onderzoeken wat het verschil is om als computer of als mens een roman te schrijven.

Met andere woorden: kan een computer een boek schrijven? ‘Onderzoek wijst uit dat een computer goed is in korte stukken; grotere, complexe gehelen schrijven, verloopt moeilijker. Het verschil heeft te maken met perspectief en verschillende invalshoeken. Met die complexiteit kan een computer geen rekening houden.’ De zwarte koning speelt zich af in Brussel en is voor tachtig procent echt gebeurd. ‘Ik heb er veel onwaarschijnlijke gebeurtenissen in verwerkt die toch echt gebeurd zijn. Daardoor wordt de lezer gestimuleerd om uit te zoeken wat die twintig procent fictie is. Voor Kestemont is het schrijven zo goed bevallen dat er misschien wel een vervolg komt. Zijn boek heeft alleszins een open einde…