01 apr '18

Expat op pad

2849
door Tina Deneyer
Drie gemeenten, Hoeilaart, Tervuren en Zaventem, hebben met de steun van Vlaams minister voor de Vlaamse Rand Ben Weyts (N-VA) een integratieproject op poten gezet op maat van expats.

In Tervuren is maar liefst 22 procent van de inwoners expat, in Zaventem 17 procent, in Hoeilaart 14 procent. Omdat die groep hoogopgeleide buitenlanders moeilijk aan te spreken is via het bestaande integratiebeleid, lanceren de drie gemeenten onder de noemer Expat op pad een aantal initiatieven die specifiek op hen zijn gericht.

De viertalige website www.expatoppad.be maakt expats wegwijs in de gemeente. Speciale welkomteams moeten de integratie van expats vooruithelpen. Samen met de vrijwilligers, die zelf een expatachtergrond hebben, kunnen ze bijvoorbeeld op zoek gaan naar een sportvereniging of het culturele aanbod van de gemeente leren kennen.

‘De internationale samenstelling van onze bevolking is ongetwijfeld een troef voor onze gemeente als ze hand in hand gaat met integratie en respect voor het Vlaams karakter van Tervuren. Kennis van het Nederlands, integratie en deelname aan het lokale gemeenschapsleven zijn hierbij belangrijke hefbomen. Een gemeentebestuur kan dit vergemakkelijken via een versterkt onthaalbeleid dat nieuwkomers hartelijk verwelkomt en wegwijs maakt in de gemeente, en een doordacht taalbeleid. Expat op pad levert op dit vlak een belangrijke bijdrage’, zegt Jan Spooren (N-VA), burgemeester van Tervuren.