01 feb '22

Extra middelen voor taalbeleid in secundaire scholen

1711
door Tina Deneyer
De secundaire scholen in de Vlaamse Rand zien de laatste jaren het aantal leerlingen dat thuis geen Nederlands spreekt fors toenemen. Omdat dat veel druk legt op die scholen trokken de directies vorig schooljaar aan de alarmbel.

Vlaams minister van Onderwijs en de Vlaamse Rand Ben Weyts (N-VA) komt hen nu tegemoet met extra middelen. ‘De komende drie jaar investeren we vanuit het Vlaamse Randfonds in totaal drie miljoen euro om het Nederlands te ondersteunen in de secundaire scholen in de Rand’, legt Weyts uit. ‘We mikken niet alleen op de leerlingen, maar ook op hun ouders. Het geld gaat naar concrete projecten, bijvoorbeeld rond het vrijetijdsaanbod in het Nederlands voor leerlingen, of taalcursussen Nederlands voor ouders op school.’ De projecten zullen uitgewerkt worden door vzw ‘de Rand’, samen met de schooldirecties en lokale besturen. Een dertigtal scholen waar het aantal kwetsbare leerlingen groot is, krijgen intensieve ondersteuning via een aanpak op maat.