01 okt '22

Stand van de Rand over onderwijs

1338
door Tina Deneyer
Begin september ontving Vlaams minister van de Vlaamse Rand en Onderwijs Ben Weyts (N-VA) in de Plantentuin van Meise beleidsmakers en andere sleutelspelers in de Vlaamse Rand voor de jaarlijkse 'Stand van de Rand'.

Dit jaar lag de focus op onderwijs, een thema dat voor meer dan genoeg gespreksstof zorgt gezien het tekort aan capaciteit en leraren, en de grote instroom van anderstalige leerlingen in de scholen van de Vlaamse Rand. ‘De toestand is ernstig maar niet hopeloos’, aldus minister Weyts. ‘We zijn ons zeer bewust van de uitdagingen en we werken er aan op twee fronten. Enerzijds blijven we investeren in meer capaciteit voor de scholen. Intussen gaat 17% van het totale Vlaamse capaciteitsbudget naar de Vlaamse Rand. Anderzijds is er 1 miljoen euro vrijgemaakt om de scholen te ondersteunen in hun taalbeleid.’

De regie van dat project is in handen van vzw ‘de Rand’. ‘Onze schoolondersteuners gaan in 21 scholen van de Vlaamse Rand ondersteuning bieden aan de schoolteams’, vertelt Bernadette Vriamont van vzw ‘de Rand’. ‘Op maat van elke school zullen er een aantal acties worden opgestart om het taalontwikkeld lesgeven op de klasvloer te krijgen. Zo willen we de schooltaal Nederlands van alle leerlingen versterken.’

Socioloog Mark Elchardus gaf tijdens de Stand van de Rand zijn visie op onderwijs en gemeenschapsvorming in de Vlaamse Rand. ‘Wat eerder in Brussel gebeurde, gebeurt nu in de Vlaamse Rand. Brussel bejubelt zijn diversiteit, maar vangt ze eigenlijk niet zo goed op’, oordeelt Elchardus. ‘Het Brussels onderwijs doet het eigenlijk niet zo goed. De problematiek die zich nu in de Vlaamse Rand stelt, moeten we zien als een tweede kans. Vraag is dus of we hier wél zullen slagen in die integratie en zullen kunnen tonen dat we, ondanks de grote diversiteit, manieren vinden om een hechte gemeenschap te vormen waarin alle kinderen kansen krijgen. Dat is de uitdaging waar de Vlaamse Rand voor staat.’ –