01 okt '20

Lezen op school

2247
door Tina Deneyer
Vlaams minister van Onderwijs en de Vlaamse Rand Ben Weyts (N-VA) investeert ruim 2 miljoen euro in 22 projecten rond Lezen op school. Zij willen de leesvaardigheid van kinderen en jongeren opkrikken. Uit studies blijkt dat de leesvaardigheid van jongeren erop achteruitgaat.

‘De kwaliteit van ons onderwijs staat of valt met de kwaliteit van het lezen. Goed en graag lezen helpt kinderen met álles. Je hebt het ook nodig om vraagstukken op te lossen of om kaarten te lezen’, merkt de minister op. 250.000 euro komt uit het Vlaamse Randfonds. Met die middelen wordt er specifiek ingezet op leesbevorderingsprojecten in de Vlaamse Rand. ‘We moeten lezen bevorderen in héél Vlaanderen, maar de Vlaamse Rand kampt met de extra uitdaging van veel anderstalige inwijkelingen. Met het geld voor de Vlaamse Rand zullen onder meer boekenpakketten worden aangekocht en leesgroepjes georganiseerd, begeleid door vrijwilligers.’