01 feb '22

Voorrang voor leerlingen uit Nederlandstalig onderwijs

1799
door Tina Deneyer
Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) heeft nieuwe inschrijvingsregels uitgewerkt voor de scholen in de Vlaamse Rand. Weyts wil zo het Nederlandstalige karakter van de scholen vrijwaren en ervoor zorgen dat kinderen zo veel mogelijk in hun eigen gemeente naar school kunnen gaan.

‘Scholen van het basisonderwijs krijgen in de Vlaamse Rand de mogelijkheid om voorrang te geven aan kinderen uit de eigen gemeente’, legt Weyts uit. ‘Scholen van het secundair onderwijs zullen in de Rand dan weer 70% van de beschikbare plaatsen kunnen voorbehouden voor leerlingen die vanaf hun 3 jaar onafgebroken Nederlandstalig onderwijs gevolgd hebben of die sinds hun verhuis naar Vlaanderen of Brussel altijd gekozen hebben voor Nederlandstalig onderwijs. Zo wordt iedereen die kiest voor het Nederlands ook beloond voor die keuze. De Vlaamse Regering zal vastleggen welke gemeenten deze extra mogelijkheden krijgen.’ Bedoeling is om vanaf volgend schooljaar de voorrangsregels te laten ingaan. De Vlaamse Regering deed de voorbije jaren eerdere pogingen om dergelijke regels in te voeren, maar botste op juridische bezwaren vanuit Franstalige hoek. ‘Ook nu verwachten we tegenstand eens het decreet er zal zijn’, zegt Michaël Devoldere, woordvoerder van minister Weyts, ‘maar dat houdt ons niet tegen om de plannen zo snel mogelijk in te voeren.’