13 aug '13

Gemeenten zetten in op duurzaamheid

5499
door RK
Terwijl wereldleiders er niet in slagen akkoorden te sluiten die de CO2-uitstoot en de klimaatopwarming aan banden leggen, nemen lokale overheden allerlei duurzame maatregelen... Lees meer over duurzaamheid in RandKrant van september.

Terwijl wereldleiders er niet in slagen akkoorden te sluiten die de CO2-uitstoot en de klimaatopwarming aan banden leggen, nemen lokale overheden allerlei duurzame maatregelen. Misschien verloopt niet alles even snel of vlot, maar het overzicht aan concrete maatregelen die de gemeenten in de Rand nemen, is ondertussen toch behoorlijk indrukwekkend. Lees het volledige artikel in RandKrant van september.