01 okt '21

Kleine Beek wordt heringericht

891
door Tina Deneyer
De zone rond de bufferbekkens langs de Kleine Beek in Nossegem wordt heringericht.

‘Dat is nodig omdat de Kleine Beek stroomafwaarts meermaals buiten haar oevers trad zonder dat het gemeentelijk bufferbekken volledig gevuld raakte. Daarom willen we de infrastructuur verbeteren’, zegt Bart Dewandeleer (CD&V), schepen van Ruimtelijke Ordening in Zaventem. ‘We gaan het bufferbekken verdiepen en de huidige verharding in grasdallen verwijderen.’ Ook de provincie Vlaams-Brabant, beheerder van de Kleine Beek, werkt mee aan het project. ‘Om het gemeentelijk bufferbekken beter te laten functioneren, willen we de Kleine Beek terug laten meanderen en door het bekken laten stromen’, zegt Bart Nevens (N-VA), gedeputeerde voor Waterlopen. ‘Daarom zullen we een gedeelte van de huidige bedding dempen.’ Er wordt van de gelegenheid gebruik gemaakt om ook een nieuwe recreatieve verbinding voor wandelaars te maken. Een deel van het verharde wandelpad wordt uitgebroken. Door de bufferbekkens komt een vlonderpad. De werken starten in de zomer van volgend jaar.