07 feb '23

Landschapsschok

1047
door Herman Dierickx
Wanneer je via de Zuunvallei van het landelijke Bogaarden in het Pajottenland naar het stedelijke Drogenbos stapt, ga je van het platteland naar de stad. Het gaat over een afstand van een goede 10 km en de landschapsschok is enorm.

Zeker rond Pepingen en Bogaarden is het Pajottenland nog zeer open en relatief weinig bebouwd. In de middenloop van de Zuunbeek zijn er ingrijpende werken uitgevoerd om de beek terug te laten meanderen en het water te laten doorsijpelen en langer ter plaatse te houden. Het is echt de moeite waard om dat eens te gaan bekijken.

Toch zal de klimaatverandering ons inhalen omdat we te weinig te laat doen. De verdrogingsevolutie is in volle gang en brengt elk jaar nieuwe records en uitzonderlijke toestanden met zich mee. Blijkbaar dringt het nog steeds niet door hoe gigantisch de omvang van het probleem is.

Drogenbos aan de andere kant van de Zuunbeek is dan weer heel erg dicht bebouwd, met veel grote complexen waar mensen wonen, werken en boodschappen doen. Daar tussenin liggen onder meer ook nog de Bergensesteenweg (N6) en de Ring/E19. Veel hallucinanter kan je het misschien niet bedenken?

De monding van de Zuun in de Zenne is niet meer te zien, want beide waterlopen liggen stroomopwaarts grotendeels ondergronds. Dat betekent automatisch dat ze biologisch zo goed als dood zijn, terwijl ze enkele kilometers stroomopwaarts nog bruisen van het leven. Tevens kunnen ze zo hun wateropvangfunctie niet naar behoren vervullen. Het lijkt er wel op dat niemand erom maalt.