01 nov '19

Metamorfose dorpskern

2266
door Tina Deneyer
In faciliteitengemeente Wezembeek-Oppem is gestart met de werken aan de dorpskern.

‘De afbraakwerken zijn begonnen, alleen het historische kasteelgebouw behouden we. Begin volgend jaar start de bouw van een nieuw administratief centrum, een nieuw gebouw voor basisschool De Letterbijter en een nieuwe bibliotheek. Die eerste fase zou in het najaar van 2021 klaar moeten zijn’, legt burgemeester Frédéric Petit uit. ‘In een tweede fase komen er nog een openbaar park en zes nieuwe woongebouwen met in totaal 107 wooneenheden. Zo willen we een antwoord bieden op de grote vraag naar nieuwe woningen in Wezembeek-Oppem.’ Maar dat antwoord is niet naar de zin van een aantal buurtbewoners. Zij vinden het aantal wooneenheden te hoog en trokken daarom vorig jaar naar de Raad van State en de Vlaamse overheid uit protest tegen de plannen. Dit voorjaar vingen ze twee keer bot en dus kunnen de werken nu met een jaar vertraging van start gaan. ‘De vernieuwing van de dorpskern kost ons 17,5 miljoen euro’, zegt Petit. ‘Omdat de gemeente eigenaar was van de gronden waarop de woongebouwen komen, recupereren we door die verkoop 12,5 miljoen euro.’