01 okt '19

De vijver

2140
door Herman Dierickx
Onlangs diepte ik nog eens een van mijn favoriete boeken op. Het heet 'De Vijver' en is geschreven door Gerald Thompson en Jennifer Coldrey. De foto’s zijn van George Bernard. Het is uit het Engels vertaald door Pieter Van Dooren, een collega-journalist van De Standaard die onlangs met pensioen ging

Het boek zelf dateert inmiddels al van 1987, de oorspronkelijke Engelse versie van 1984. Beide zijn nog steeds verkrijgbaar in het tweedehandscircuit.

Wat een wonderlijk boek is dit! Het toont je alle facetten van een natuurlijke poel. Welke planten en dieren er in aanwezig zijn en heel wat wetenswaardigheden over al de soorten. Dat kan alleen maar door natuurminnende Engelsen gemaakt zijn. Het mag gezegd dat de Nederlandstalige editie ervan even knap is uitgegeven als de Engelse. Dit boek heeft mijn liefde voor het onderwaterleven in onze regio aangewakkerd. Het is mooi en interessant verwoord en in beeld gebracht. Het boek heeft nog niets van zijn bijzondere waarde verloren, ook niet in deze digitale youtube tijden. Er zijn zoveel aspecten van het leven in een poel in opgenomen en met zoveel wetenswaardigheden doorspekt en verteld dat het jou blijft verbazen hoe ze het in die tijd hebben klaargespeeld.

 De Vijver van Gerald Thompson en Jennifer Coldrey, Lannoo Uitgeverij, 1987, isbn 90 209 1387 5, 258 blz. (groot formaat). De prijs varieert naargelang de staat waarin het tweedehandsboek zich bevindt. Gemakkelijk terug te vinden op het internet.