01 apr '20

Intussen bij
de eksters en de kraaien

2631
door Herman Dierickx
We hadden beloofd om jou op de hoogte te houden van het wel en wee van een vogelnest waar kraaien en eksters hard om bikkelden, en waar de kraaien vorig jaar na heroïsche gevechten hun poot op legden.

Sneller dan verwacht komen we terug op dit onderwerp en wel om deze even simpele als schrijnende reden: storm Ciara heeft het nest half februari uit de zwarte els geblazen. Tot overmaat van ramp is ook het wat verder gelegen nest van de eksters in dezelfde zondagnacht weggewaaid. Er was geen kruid tegen gewassen, de overmacht van de weergoden was te groot.

Begin februari waren de beide betrokken families nochtans al aan het warmlopen voor een nieuw rondje ‘het nest inpikken van de andere’, maar het zal dit jaar dus anders verlopen dan in 2019. Bij het ter perse gaan van dit artikel was er nog geen duidelijkheid over de jongste ontwikkelingen. Beide voormalige nestplekken zagen er nog steeds verlaten uit, en beide families maakten nog geen aanstalten om aan een nieuwe woonst te beginnen. 

Het is in de verste verte niet te voorspellen hoe het nu verder moet. Komen er twee nieuwe nesten? Beletten de kraaien dat de eksters een nieuw nest bouwen of omgekeerd? Wie zal het zeggen? We moeten alweer verwijzen naar de toekomst en stellen dat we jou zeer plichtsbewust op de hoogte houden. Wat kraaien of eksters lijden kunnen.