01 okt '18

Natuur rijmen 
met verstedelijking

1796
door Tina Deneyer
Experts uit binnen- en buitenland hebben onlangs de koppen bij mekaar gestoken over de grootste uitdaging waar het Zoniënwoud de komende jaren voor staat: natuur rijmen met verstedelijking.

‘Het Zonienwoud is doorkruist en omringd door snelwegen en de hele omgeving is bebouwd’, legt Jo Decoster van Horizon+ uit, een project dat werkt rond het versterken van de open ruimte van het Zoniënwoud. ‘De druk op dit unieke stuk natuur is enorm. Daarom is er dringend nood aan een gemeenschappelijke visie en maatregelen om de ontwikkeling van het bos én die van de bebouwde omgeving errond duurzamer te maken. Het huidige systeem blokkeert. Elke dag staan er in en rond het Zoniënwoud lange files. Er is veel te weinig ruimte voor fietsers en voetgangers. De manier waarop we hier met de mobiliteit omgaan moet worden herdacht. In Nederland en Frankrijk zijn er prachtige voorbeelden van hoe dat op een duurzame manier kan. Gelukkig zijn de geesten ook hier aan het rijpen. De drie beheerders van het Zoniënwoud, Vlaanderen, het Brussels Gewest en Wallonië, hebben sinds een aantal jaren een gemeenschappelijke beheersvisie rond het woud zelf. Dat heeft voor een totaal nieuwe dynamiek gezorgd. Nu moeten we nog komen tot een gelijkaardige aanpak wat betreft mobiliteit en ruimtelijke ordening.’