19 nov '12

Natuurlijk: Eén Zoniënwoud zes poorten

6495
door RK

Het machtige Zoniënwoud zal de komende jaren stapsgewijs een grondige gedaanteverwisseling ondergaan om natuur en recreatie volop kansen te geven. Je kunt er meer over lezen in RandKrant van december.

Dertig jaar wordt het Zoniënwoud beheerd door de drie gewesten die een deel ervan op hun grondgebied hebben. Dat verloopt niet altijd harmonieus omdat overal een aparte wetgeving van toepassing is. De drie beheerders hebben lang overleg gepleegd en nu is afgesproken dat concrete samenwerking zal leiden tot een betere bescherming van de natuur en een betere toegankelijkheid voor de talloze bezoekers.

Het kanaliseren van de talloze bezoekers is een prioriteit. De vele parkings worden verminderd naar zes toegangspoorten aan de rand van het gebied. Het totaal aantal parkeerplaatsen zal ongeveer hetzelfde blijven, maar de bereikbaarheid via het openbaar vervoer zal verbeteren. In de onmiddellijke omgeving van deze onthaalinfrastructuur zal de recreant een prominente plaats krijgen. Naarmate je dieper naar het hart van het Zoniënwoud gaat, zal de natuur meer bescherming krijgen. Een van de maatregelen daarvoor is onder meer de versnippering van de talloze paden en wegen tegengaan.

Onlangs werd de eerste Woudpoort geopend aan de Brusselsesteenweg 700 in Jezus-Eik. Nieuwsgierig? Ga alvast een kijkje nemen.