01 nov '20

Nederlands in de vrije tijd

2618
door Tina Deneyer
Vzw ‘de Rand’, de organisatie die in opdracht van de Vlaamse overheid en de provincie Vlaams-Brabant het Nederlandstalige karakter van de Vlaamse Rand ondersteunt, schakelt voor haar taalpromotie een versnelling hoger.

De komende jaren gaat er extra aandacht naar taalstimulering Nederlands in de vrije tijd. ‘We willen kinderen uit gezinnen van wie de thuistaal niet het Nederlands is extra kansen bieden op een sterkere taalontwikkeling en dat buiten de schoolmuren’, legt Cindy Van Dijck, stafmedewerker Taalpromotie van vzw ‘de Rand’ uit. Dankzij projectsubsidies van Vlaams minister van Onderwijs en de Vlaamse Rand Ben Weyts (N-VA) krijgt het team taalpromotie de komende twee jaar extra middelen en menskracht. ‘We werken twee nieuwe projecten uit. Het eerste gaat om een samenwerking met de lokale besturen en andere partners in de faciliteitengemeenten om de kwaliteit en de kwantiteit van het aanbod oefenkansen Nederlands voor kinderen in de vrije tijd te verhogen. Het tweede project focust op de andere gemeenten van de Vlaamse Rand. Daar willen we op vraag en maat van de gemeenten taalcoaches op het terrein inzetten om taalstimulerende initiatieven te begeleiden en te versterken.’