01 feb '22

Nieuwe invulling voor industriezone Westrode

728
door Tina Deneyer
De zone Westrode krijgt een nieuwe bestemming. Eind jaren 70 werd beslist om van dit gebied van 80 ha langs de A12 een bedrijvenzone te maken, maar dat project kwam er nooit na protest van de buurt en veel politiek gepingel.

Intercommunale Haviland, eigenaar van de terreinen, gaat nu samen met de gemeente Meise en de Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij (POM) op zoek naar een nieuwe invulling voor Westrode. ‘Het oude idee van een groot industrieterrein is van de baan’, zegt Tom Lagast, onderzoeker van het aangestelde studiebureau Space Lab. ‘Momenteel bekijken we alle mogelijke andere pistes. De open ruimte is natuurlijk belangrijk, maar naast het ecologische aspect kijken we ook naar het maatschappelijke. Dat is belangrijk voor de gemeente Meise. En uiteraard moeten we ook rekening houden met het feit dat Haviland graag een zo groot mogelijk deel van zijn investering wil terugverdienen.’ Eén groot bosgebied, zoals Natuurpunt vraagt, wordt het dus naar alle waarschijnlijkheid niet. ‘Het kan bijvoorbeeld wel een combinatie zijn van groene ruimte met een recreatieve invulling. Samen met alle betrokken partijen werken we de komende maanden drie mogelijke scenario’s uit. Daarmee trekken we dan in maart of april naar de buurtbewoners, zodat ook zij hun zeg kunnen doen. Op die manier willen we tot één voorkeursscenario komen dat door zoveel mogelijk mensen gedragen wordt.’

 www.westrodemorgen.be