01 sep '23

De goede gist van
de Zennevallei

1123
door Herman Dierickx
Na de beestjes voor het bier, de beestjes voor het lichaam en de geest. Het nieuwe driejaarlijkse totaalevenement GIST zorgt in het najaar voor de eerste keer voor culturele en culinaire verlossing. Meteen kan ook een wat vergeten streek in volle expansie in de kijker worden gezet. Laat het gisten!

Al eeuwenlang zitten er allerlei speciale gisten en bacteriën in de lucht boven de zuidelijke Zennevallei. Daar deed de mens zijn voordeel mee, onder meer door speciale brouwprocessen voor de productie van unieke bieren als geuze en lambiek. Daar krijgen we zelfs regelmatig internationale prijzen voor. En nu is daar GIST, het nieuwe totaalevenement in de Zennevallei. De mens neemt het om de drie jaar over van de natuur en lanceert creatieve projecten die allemaal verband houden met de unieke locatie die de Zennevallei al zolang is.

De gemeenten Beersel, Sint-Pieters-Leeuw en Halle slaan, samen met de Vlaamse overheid, de provincie Vlaams-Brabant, het Regionaal Landschap Pajottenland & Zennevallei, Strategisch Project Zennevallei, Zender, FeliX Art & Eco Museum, Het huis van Herman Teirlinck en verschillende privépartners, de handen in elkaar om een mooi en gevuld programma te presenteren. De Vlaamse overheid heeft hiervoor via het Vlaams Randfonds 750.000 euro over, de drie gemeenten samen 360.000 euro.

Coördinator Sylvie Erzeel: ‘GIST vertrekt vanuit de lokale eigenheid van de zuidelijke Zennevallei, maar mikt ook nationaal. We mogen trots zijn op deze regio met heel wat verscholen mooie plekjes. We nemen de bezoeker mee in de natuur en de oude industrie. We hebben erfgoedlocaties, ambachten, artistiek talent en een sterke programmatie. En natuurlijk vergeten we de culinaire troeven niet.’ De verstelijking raakt het landelijke. Of is het omgekeerd? Alleszins: de Zenne baant zich kronkelend een weg. De rivier verdient opnieuw meer aandacht in het hele proces van streekontwikkeling.

Eigenzinnige blik

Op 26 augustus werd het startschot gegeven op de Catala-site in Drogenbos. Daarvoor zijn we hier te laat natuurlijk, maar niet getreurd de vele andere activiteiten vinden plaats tot begin november. De activiteiten zijn opgedeeld in zes thema’s: kunst, theater, literatuur, natuur, culinair en muziek. Op verschillende ankerpunten, van het Malakoffdomein, de kasteelsite Calmeyn, de voormalige papierfabriek de Meurs, Sluis 9 over Jan Ruusbroec en de Onze-Lieve-Vrouwkerk tot het FeliX Art & Eco Museum en Het huis van Herman Teirlinck, worden deze thema’s verder uitgediept.

Het totaalevenement GIST wil een eigenzinnige kijk geven op de zuidelijke Zennevallei.

Al wandelend of fietsend kan je het kunstenparcours Shifting Sceneries, met de eigenzinnige blik op de regio van dertig kunstenaars, ontdekken. Dit parkoers strekt zich uit over Halle, Sint-Pieters-Leeuw, Beersel en Drogenbos en wil de veranderingen op het gebied van natuur, industrie en verstedelijking benadrukken. Curator Benedict Vandaele: ‘Tijdens mijn eerste wandelingen in de Zennevallei werd ik gegrepen door de veelheid aan impressies, door de diverse verhoudingen tussen natuur, industrie en verstedelijking.’

Of vanaf 10 september kan je vijf zondagen terecht in Het huis van Herman Teirlinck voor de literaire Zennegesprekken met heel wat bekende auteurs, waaronder Peter Terrin, Tommy Wieringa, Caroline Lamarche en Geert Buelens (zie kalender pg. 28). Rode draad is water en rivieren. Wil je het wat sportiever, dan kan je je wagen aan een afvaart van de Zenne met een peddeltocht tussen Lot en Drogenbos. Op 27 en 28 oktober is er het slotfeest in Het Pand in Halle.

Nieuwe impuls

In RandKrant van mei en juni schreven we over de bewogen geschiedenis van de Zenne, soms mismeesterd, ingekokerd en verlegd. GIST besteedt met een aantal wandel- en fietstochten ook aandacht aan het groene aspect van de regio, die tot het gebied van de Brabantse Wouden behoort. Om de ecologische waarde van de rivier en de omgeving te verhogen, zal er echter meer nodig zijn dan een driejaarlijks festival. Het kan wel een duwtje in de rug zijn van het ambitieuze plan om de specifieke ecologie van de Zennevallei te herstellen. Daarvoor zullen versnipperde groenzones met elkaar moeten worden verbonden, bestaande bossen worden uitgebreid en nieuwe aangeplant. Een ander aspect is de economische ontwikkeling met verantwoorde bedrijvenzones, die ervoor kan zorgen dat het streekpotentieel verder ontwikkeld kan worden. Benieuwd hoe dat alles zal uitpakken, want een doorgedreven duurzame ontwikkeling ligt niet voor de hand. Nieuwe technologische toepassingen en een strategisch plan voor de kanaalzone kunnen daar zeker bij helpen. En een driejaarlijks festival misschien ook. 

Info: www.gist-zennevallei.be