01 mrt '21

Traag wandelen
door drie gemeenten

4208
door Herman Dierickx
Wandelclub De Morgenstond uit Humbeek tekent al jaren wandelparkoersen uit in de omgeving. Met corona zijn ze actiever dan ooit. In januari stelden ze drie afzonderlijke trajecten voor aan hun leden en geïnteresseerden. Grof geschut om het coronaleed wat te lenigen.

Diegenen die er niet genoeg van krijgen, kunnen de aparte lussen naar hartenlust combineren. Voor de gelegenheid treden we in hun voetsporen en lopen we over autoluwe en autoloze wegen en wegeltjes in het grensgebied tussen Humbeek (Grimbergen), Nieuwenrode (Kapelle-op-den-Bos) en ZemstLaar (Zemst). Op de website van de club vind je een tiental trajecten op goed aangeduide plannetjes. Wij combineerden voor de gelegenheid de eerste drie: ‘s Gravenbos, Kanaalwandeling en Bos van Aa. Als je ze afzonderlijk stapt, ben je op weg voor ongeveer 16 km. De combinatie van de mooiste stukjes die wij hebben afgestapt, klokt af op een dikke 11 km.

Boeiende winterontdekkingen

Denk er onderweg vooral ook aan om af en toe even af te takken en je op niet aangeduide wegen te begeven, want ook daar valt er veel te zien. Het stuk tussen Humbeek en Beigem is aantrekkelijk. De zone tussen het Bos van Aa en het Kattemeuterbos en de door het Agentschap voor Natuur en Bos onder handen genomen Dorent is dat evenzeer, maar dan zit je al in Eppegem (Zemst). Het kanaal afstappen in noordelijke richting, verder dan de kaartjes aanduiden, is eveneens de moeite waard. Zo kwamen we uiteindelijk aan meer dan 20 km, waar we voor de gelegenheid meer dan een winterdag voor uittrokken.

Hoe raar het misschien ook klinkt, in de winter is het boeiender om het landschap te lezen dan in de zomer, omdat je veel verder kan kijken en omdat de bodems er kaal bijliggen. Daarop liggen grote of kleinere plassen met pootje badende meeuwen, zoekende kraaiachtigen en ganzen, slobberende bergeenden, foeragerende spreeuwen. De roofvogels komen er graag langs op zoek naar een makkelijke prooi.

Voorzitster Chris Spinnael van wandelclub Morgenstond heeft een dubbel gevoel bij de corona pandemie. ‘We moeten al onze wandelingen afgelasten, maar we moedigen iedereen aan om zelf onze voorgestelde wandeltrajecten af te stappen. De mensen wandelen zo graag in het buitengebied dat we hen die kans willen blijven geven, ook al is dat dan via plannetjes op onze website. We kiezen altijd voor pittoreske, aangename trajecten op landelijke wegen met zo weinig mogelijk verkeer.

Volleerde pendelaars

Dat is geenszins overdreven, want de betreffende wandeltrajecten tonen nog grotendeels de aanwezige landelijkheid tussen de vermelde deelgemeenten, al of niet doorsneden met trage wegen. Grote groepen gevarieerde vogelsoorten dartelen door de verschillende kouters. De meeuwen vliegen in lange slierten naar (‘s morgens) en van (‘s avonds) Brussel, als ware het volleerde pendelaars. Soortgenoten blijven de hele dag op de inmiddels properdere Zenne dobberen die Vilvoorde verbindt met Eppegem. Dat is alles samen best veel leven. En dan hebben we het nog niet over de vele tuinvogels die je onderweg tegenkomt. Het is opvallend dat je ze in de meer natuurlijke hoven ziet, met veel bomen of ander groen waar ze voedsel en schuilplaatsen vinden.

Historische landschapselementen

Mogen we een tip geven? Neem er de Ferrariskaart van de streek eens bij en kijk eens welke landschapselementen van 1775 je tweehonderdvijftig jaar later nog terugvindt. Je zal versteld staan van het resultaat, want dat zijn er veel meer dan je op het eerste zicht zou verwachten. En uiteraard zie je meteen ook wat er intussen verdwenen is. Razend interessant. Zo’n oude kaart kan je tegenwoordig makkelijk raadplegen via www.geopunt.be en dan doorklikken naar de Ferrariskaart.

Mits wat voorbereidend werk zie je in één wandeling dus het historische Gravenbos, de open kouters aan beide zijden van het kanaal en de omgeving rond het inmiddels bijna vijftig jaar oude zandwinningsgebied Bos van Aa. De vele wandelwegen daar in de buurt brengen je in contact met het grootste natuurproject uit de regio dat inmiddels is uitgegroeid tot een aaneengesloten zone van pakweg 500 ha als je het Gravenbos aan de overkant van het kanaal meerekent. Niet slecht voor een plek op minder dan 15 km van de Grote Markt in Brussel.

 www.demorgenstondhumbeek.org/individuele wandelingen