01 mei '21

Pierebad blijft gesloten

1993
door Tina Deneyer
Het zwembad Pierebad in Strombeek-Bever zal nog zeker tot het najaar gesloten blijven. Het is wachten op een overnemer en op het einde van de werken aan het zwembad. Het Pierebad ging eind 2020 dicht omdat er dringende herstellingen moesten gebeuren.

 ‘Die werken verliepen vlot, maar wat later doken er andere problemen op’, vertelt burgemeester van Grimbergen Chris Selleslagh (Open VLD). ‘Ook op het vlak van de brandveiligheid moeten er een aantal extra ingrepen gebeuren om te voldoen aan de nieuwe normen. Dat moet allemaal eerst in orde zijn voor we het zwembad laten overnemen.’ De gemeente blijft eigenaar van het gebouw, maar geeft de uitbating uit handen. ‘We denken dat de uitbating van een zwembad niet meer tot de kerntaken van de gemeente behoort. Het wordt voor ons ook steeds moeilijker om geschikt personeel te vinden. Daarom kiezen we voor een concessieformule. Er zijn intussen al drie kandidaat-overnemers. We hakken binnenkort de knoop door en hopen dat het Pierebad dan zo snel mogelijk weer kan openen.’