01 dec '23

Het politieke podium

1359
door Luc Vanheerentals
Van de Wetstraat tot de Kerkstraat

De anonieme zwerfvuilhandhavers die de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) sinds augustus 2021 ter beschikking stelt van lokale besturen hebben in de periode tot eind juni 2023 in de Vlaamse Rand 179 feiten geregistreerd. De meeste situeren zich in Vilvoorde (80), gevolgd door Zaventem (59), Dilbeek (17), Beersel (15), Machelen (6) en Grimbergen (2). In 171 gevallen resulteerde dit in een gasboete tussen 60 en 140 euro. Op Vlaams niveau hebben de meeste feiten betrekking op het op de grond gooien van sigarettenpeuken en het niet gebruiken van een hondenpoepzak. Dat blijkt uit het antwoord van minister Zuhal Demir (N-VA) op een schriftelijke vraag van Vlaams parlementslid Gwenny De Vroe (Open VLD).

In 2022 reden 63,7% van de lijnbussen in de Vlaamse Rand stipt. Dat is het laagste cijfer van alle Vlaamse vervoerregio’s, waar gemiddeld 75,7% van de bussen stipt reden. De stiptheid in de Rand steeg in de periode 2019-2020 weliswaar van 62,4% naar 67%, maar nam daarna weer af. Het percentage bussen dat te laat kwam, verhoogde in de periode 2020-2022 van 14,6% tot 26,9%; het percentage te vroeg halveerde van 18,3% tot 9,4%. Dat meldt minister Lydia Peeters (Open VLD) op een schriftelijke vraag van Vlaams parlementslid Els Robeyns (Vooruit).

De federale regering besliste begin oktober om geld uit te trekken voor de oprichting van een zorgcentrum na seksueel geweld in Halle-Vilvoorde. Dergelijk centrum biedt onmiddellijk na het delict medische en psychologische zorg, helpt bij het neerleggen van een klacht en doet forensisch onderzoek om DNA-materiaal van de dader te verzamelen. Het UZ Brussel wordt de partner van het nieuwe zorgcentrum.

De Vlaams Waterweg wil op een van haar sites langs het kanaal Brussel-Charleroi in Sint-Pieters-Leeuw een bedrijventerrein realiseren, maar het dossier zit vast door het faillissement van de voormalige concessionaris. Voor de Vlaamse Waterweg is het onmogelijk om het bedrijf tot sanering te verplichten. Momenteel poogt OVAM via juridische weg de vervuiler aansprakelijk te stellen. De Vlaamse Waterweg wil deze procedure niet hypothekeren door overhaast over te gaan tot saneringswerken. De kosten voor het leegmaken en saneren van de terreinen worden geraamd op 10 tot 15 miljoen euro. Dat meldt minister Lydia Peeters (N-VA) op een schriftelijke vraag van Vlaams parlementslid Jeroen Tiebout (N-VA).

Op 16 oktober maakte minister Ben Weyts (N-VA) bekend dat de Vlaamse regering bij het Overlegcomité een belangenconflict inroept tegen de verschuiving van de vliegroutes van en naar Brussels Airport, die de overlast in Vlaanderen heeft doen toenemen. In een reactie stelt federaal minister van Mobiliteit Georges Gilkinet (Ecolo) dat de aanpassingen sinds begin oktober het gevolg zijn van de Europese verplichting om bij de bepaling van vertrekroutes gebruik te maken van satellieten in plaats van bakens op de grond. Het is de bedoeling dat er in de praktijk niets verandert. Indien nodig zullen er volgens Gilkinet aanpassingen komen.