01 jan '19

Postzegelnatuur

1425
door Herman Dierickx
Natuur is overal, maar we realiseren het ons niet altijd.

Onlangs bekeek ik de natuur van het mooie beemdengebied De Battelaar in Heffen (Mechelen) van naderbij. Het gaat vooral over jonge bossen, ruigten en graslanden, met wat oude relicten van de vroegere Zenne. Globaal gezien gaat het over biodiversiteit die zich in de natte en vochtige sfeer bevindt, met voedselrijke, vette bodems tussen de Zenne en de Leuvense Vaart.

In het verleden was er aan de uiterste zuidrand van dat gebied een stort dat later werd toegedekt met arme zandgrond uit de nabijgelegen zandwinningsput. In de loop van enkele tientallen jaren heeft zich over een oppervlakte van hooguit een tiental are een erg schrale vegetatie ontwikkeld. Daarop zijn insecten afgekomen die het van dat soort leefgebieden moeten hebben.

Op een zonnige namiddag zag ik daar een vijftal ‘schrale’ vlindersoorten, waarvan het bruin blauwtje er uitsprong. Maar ook atalanta, dagpauwoog en gehakkelde aurelia waren van de partij. En dat allemaal op een oud stort van een zakdoek groot, grenzend aan een grote open oude zandwinning.

Het maakt weer eens duidelijk dat natuur zich met weinig ruimte tevreden stelt en zich naar hartelust ontwikkelt als hij daar de kans toe krijgt. Vertaal dit plaatje naar je eigen tuin van misschien maar één are groot en je weet welk potentieel je in handen hebt.