01 dec '20

Samenwerken rond sociale tewerkstelling

1897
door Tina Deneyer
De gemeenten Asse, Dilbeek en Wemmel gaan samenwerken om de lokale sociale economie extra stimulansen te geven. De drie gemeenten hebben daarom de interlokale vereniging Sociale Tewerkstelling in Dilbeek, Asse en Wemmel opgericht.

Zij zal organisaties ondersteunen die mensen tewerkstellen die het elders op de arbeidsmarkt moeilijk hebben. Het project krijgt de steun van Vlaams minister voor Werk en Sociale Economie Hilde Crevits (CD&V), de regie is in handen van de intercommunale Haviland. ‘Asse, Dilbeek en Wemmel hebben grotendeels dezelfde uitdagingen op het vlak van sociale economie’, stelt Stefaan Platteau, voorzitter van de interlokale vereniging, vast. ‘De drie gemeenten werken al met heel wat sociale organisaties samen, maar die zijn zelden op de eigen regio gericht, meer op Brussel. Door samen bestaande organisaties te onder steunen en nieuwe initiatieven te stimuleren, willen we de historische achterstand in het aantal plaatsen in de sociale economie, waar Halle-Vilvoorde mee kampt, wegwerken. Dat is meer dan ooit nodig, gezien de enorme economische crisis waarin we ons bevinden door corona. We zijn ervan overtuigd dat we de impact van die crisis beter samen kunnen opvangen dan alleen.’