17 dec '12

Samenwerking Rand-Brussel

4848
door GS
‘In regeerverklaringen en beleidsnota’s vinden we geregeld goede intenties terug om samen te werken. In de praktijk laat dat nog vaak te wensen over’, zegt Joost Vandenbroele van de Brusselse Raad voor het Leefmilieu (Bral).

‘In regeerverklaringen en beleidsnota’s vinden we geregeld goede intenties terug om samen te werken. In de praktijk laat dat nog vaak te wensen over’, zegt Joost Vandenbroele van de Brusselse Raad voor het Leefmilieu (Bral).

Met het project Brussel aan de Rand probeerde de Brusselse Raad voor het Leefmilieu vorig jaar meer vaart te krijgen in het intergewestelijke overleg. Bral bracht instanties en betrokkenen uit verschillende sectoren samen om een lijst van concrete dossiers op te stellen. ‘We stellen vast dat er een structureel tekort is aan intergewestelijk contact op vele niveaus. Brussel en Vlaanderen plannen elk op hun eiland. Er worden stappen in de goede richting gezet, maar van een echte kentering is nog geen sprake. Brussel en Vlaanderen kennen elkaars plannen weinig of niet.’ De Vlaamse Rand en Brussel hebben nochtans baat bij een doorgedreven samenwerking om de uitdagingen op vlak van milieu, mobiliteit, ruimtelijke ordening, economie, tewerkstelling, huisvesting, …, doeltreffend aan te pakken. Volgens Bral kan in een aantal dossiers vrij snel worden samengewerkt tussen de Rand en Brussel. In RandKrant van januari kan je hierover meer lezen.