01 okt '16

Geen gewoon restaurant

4195
door Gerard Hautekeur
Sociaal restaurant MikstOrant in Vilvoorde is geen gewoon restaurant. Het beschikt over een traiteurdienst en verzorgt de catering voor het bedrijfsrestaurant van De Vijver Media. De sociale en reguliere economie gaan er hand in hand.

Voor ons zijn opleiding, begeleiding en tewerkstelling van kortgeschoolde, langdurige werklozen de eerste prioriteit’, benadrukt Bart Barbier. Hij is de coördinator inclusief ondernemen voor de vzw Groep Intro, die zich toespitst op de horecasector.

‘Inclusief betekent dat we iedereen een kans geven, ook de werkzoekenden die ver afstaan van de gewone arbeidsmarkt. Met het sociaal restaurant creëren we een werkplek die zo dicht mogelijk aansluit bij die van een gewoon bedrijf, zodat onze werknemers na hun tewerkstelling bij ons makkelijker kunnen doorstromen.’

DUBBEL SPOOR

Groep Intro heeft een aantal jaren geleden de vzw Mikst en het sociaal restaurant MikstOrant overgenomen. ‘Het sociaal restaurant wordt gesubsidieerd door de Vlaamse overheid in het kader van de lokale diensteneconomie. Aanvankelijk bereidde en serveerde MikstOrant goedkope, warme maaltijden voor een 40-tal mensen uit de buurt. Ze konden er andere mensen ontmoeten en kregen een gezond driegangenmenu.

Maar als gevolg van de personeelsinkrimping was het voor de Groep Intro economisch niet meer haalbaar om warme maaltijden te serveren in het restaurant. We hebben het roer omgegooid: we bouwen MikstOrant uit als traiteurdienst en we voorzien in de catering voor het bedrijfsrestaurant van De Vijver Media.’

MikstOrant maakt een driegangenmenu (soep, hoofdgerecht en dessert) klaar voor 9,5 euro. Mensen kunnen die komen afhalen. ‘We tellen ongeveer 30 klanten per dag. Iedereen is welkom. We maken in de prijs geen onderscheid tussen mensen met een laag inkomen en gezinnen met een ruimer budget. Als sociaal traiteur mikken we ook op verenigingen en organisaties. Voor hen hebben we een aanbod op maat, gaande van belegde broodjes, hapjes en drankjes tot en met warme en koude gerechten.'

'Aangezien de overheidssteun voortdurend vermindert, ijveren we ervoor om een zelfbedruipende werking te ontplooien en zo weinig mogelijk afhankelijk te zijn van subsidies.’

'Een belangrijke aanvullende inkomstenbron is onze catering voor het bedrijfsrestaurant van De Vijver Media. De 80 tot 120 maaltijden worden in MikstOrant klaargemaakt en door onze medewerkers opgediend in het bedrijfsrestaurant. Dit is een interessante leerschool, want ze bedienen er een jong en hip publiek uit de mediawereld.’

KWALITEIT

‘Opvallend is dat het personeel van De Vijver Media niet beseft dat de catering wordt geleverd door een sociaal economieproject. Ze merken immers geen verschil in de kwaliteit van de maaltijden en de bediening. Daarmee doorprikt de Groep Intro het vooroordeel dat een sociaal economiebedrijf synoniem zou zijn van lagere kwaliteit.’

‘Voor de opleiding van onze werknemers in de keuken kunnen we rekenen op vroegere zelfstandigen. Het hoort bij hun beroepseer om kwaliteit te leveren en ze beschikken over de vaardigheden om onze medewerkers op te leiden. Van onze huidige werknemers zijn er drie voltijdse binnen de lokale diensteneconomie en een viertal in het kader van artikel 60 van het OCMW. We werken ook samen met de VDAB die de kandidaten van hun keukenopleiding stage laten lopen in ons sociaal restaurant.’

MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD

Barbier wijst op de toenemende belangstelling van de privé voor het maatschappelijk verantwoord ondernemen. ‘De samenwerking met De Vijver Media is hiervan een mooie illustratie. Voor de catering aan De Vijver Media vragen we de marktprijs. Op die manier steunt een commercieel bedrijf een sociale economieonderneming. En wij verwerven de broodnodige extra inkomsten om te investeren in de opleiding en tewerkstelling van onze doelgroep. Aangezien de overheidssteun voortdurend vermindert, ijveren we ervoor om een zelfbedruipende werking te ontplooien en zo weinig mogelijk afhankelijk te zijn van subsidies.’
 

info@groepintro.be

REAGEREN

Wie reageert, gaat akkoord met onze huisregels.