01 nov '19

Tandje bijsteken voor
sociale woningen

1929
door Tina Deneyer
De nieuwe Vlaamse Regering is van plan om zestien gemeenten, waaronder Kraainem en Sint-Genesius-Rode, te verplichten om sociale woningen te bouwen. Vlaanderen vindt dat de gemeenten in kwestie te weinig inspanningen doen om het opgelegde minimum aantal sociale woningen te halen.

De Vlaamse overheid dreigt er in het regeerakkoord mee om zelf projecten voor sociale woningen op de starten via de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW). ‘We zijn ons ervan bewust dat we een tandje moeten bijsteken’, zegt Anne Troussel, OCMW-voorzitster van Sint-Genesius-Rode. Momenteel telt Rode 120 sociale woningen. Dat is amper de helft van het vereiste minimum. ‘Binnenkort komt er in het centrum een nieuwbouw met onder meer vier sociale woningen. En eens het ruimtelijk uitvoeringsplan is goedgekeurd, hopen we er nog een tiental te kunnen realiseren aan de Boomgaardweg’, aldus Troussel. ‘We willen de komende jaren ook intensief samenwerken met Woonpunt Zennevallei. Het zal telkens met kleine beetjes zijn dat we vooruitgaan. De bouwgronden in Rode zijn heel duur. Dat is niet alleen een probleem voor particulieren, maar ook voor sociale huisvestingsmaatschappijen en voor de gemeente.’