01 okt '22

Koorzang is vergelijkbaar
met teamsport

2383
door Gerard Hautekeur
Het vierstemmige Carmina Kamerkoor uit Meise leeft ambitieus toe naar de opvoering van de Messiah van Händel. Met dit concert wil Carmina niet alleen volwassenen, maar ook jongeren uit de Vilvoordse scholen aanspreken. Het koor is een symbool van veerkracht en verbinding.

Carmina heeft in de voorbije 50 jaar een stevige reputatie opgebouwd. ‘Om de twee jaar brengen we een klassieker zoals eerder al het Requiem van Mozart en de Schepping van Haydn in de Onze-Lieve-Vrouw van de Goede Hoopkerk in Vilvoorde. We wisselen het klassieke repertoire af met een lichter muzikaal programma in GC de Muze van Meise’, vertellen voorzitster Susie Vertongen en bestuurslid Isabel Grillet, de enthousiaste voortreksters van Carmina.

Sociaal netwerk

‘Ons kamerkoor telt een dertigtal zangers. Met open repetities proberen we nieuwe mensen aan te trekken. Om de zangmicrobe al vroeg door te geven, zijn we in september met een kinderkoor gestart. Het richt zich tot kinderen van het derde tot het zesde leerjaar uit de gemeente.’

Je kunt niet zomaar instappen in het kamerkoor. ‘Je hoeft niet van het blad te kunnen zingen, maar notenkennis en zangervaring zijn wel een vereiste. Onze gedreven, professionele dirigent Michiel Haspeslagh legt de lat hoog’, zeggen Vertongen en Grillet eenstemmig. Ze geven tal van redenen om aan te sluiten bij het muziekkoor. ‘Samen zingen is een verrijking, het schept een samenhorigheidsgevoel en verhoogt het zelfvertrouwen. Het is wetenschappelijk aangetoond dat zingen een heilzaam effect heeft op je mentale en fysieke gezondheid.

Samen zingen is een verrijking. Het schept een samenhorigheidsgevoel en verhoogt het zelfvertrouwen.

Bij het zingen produceren de hersenen endorfine, het zogenaamde gelukshormoon, dat een goed gevoel geeft. Tijdens de zang hechten we veel belang aan de juiste ademhalingstechnieken die ervoor zorgen dat het bloed meer zuurstof opneemt. Die ademhalingstechnieken drijven angstgevoelens naar de achtergrond. Zingen is een heel intensief proces waarbij je je continu moet concentreren op de noten, de toon, het ritme, de uitspraak en tegelijk moet je aandachtig blijven luisteren en je voortdurend afstemmen op de andere koorleden. Samen zingen is een groei- en groepsproces met als orgelpunt de publieksuitvoering. In de aanloop naar een concert verzetten vrijwilligers bergen werk. Ook die praktische voorbereidingen creëren een band. In die zin is het koor een sociaal netwerk’, stellen de dames.

Dirigent als spilfiguur

Voor de uitvoering van de Messiah van Händel zullen tachtig à negentig muzikanten op het podium staan. Carmina zingt samen met Cantabile uit Hove en doet een beroep op een barokensemble en professionele solisten. De spilfiguur in dit samenspel is dirigent Haspeslagh. ‘Ik ben opgegroeid in een muzikaal nest. Volgens mijn moeder kon ik al zingen nog voor ik kon spreken. In 2010 nam ik van haar de regie van het jeugdkoor in Kessel-lo over. Twee jaar later wonnen we de wedstrijd Koor van het Jaar en nadien kwam alles in een stroomversnelling.’

Haspeslagh is een professionele zanger, die vast verbonden is aan het Vlaams Radiokoor en er geregeld fungeert als gastdirigent. De Messiah beschouwt hij als een meesterwerk. ‘Händel is in dit werk op zijn best met een paar steengoede stukken en prachtige aria’s voor alt en sopraan. Nagenoeg iedereen kent de Messiah van het Hallelujah. Het is een publiektrekker. Maar wees gerust, je zal geen platgewalste plaat te horen krijgen.’

Inspirerend scholenproject

Naast de twee publieksconcerten op 18 en 19 november om 20 uur, is er een ingekorte versie van de Messiah voor het schoolconcert op 18 november om 14 uur. ‘Dit is ons zesde scholenproject dat zich tot alle Vilvoordse scholen richt’, aldus Vertongen en Grillet. ‘Carmina heeft voor de leerkrachten een les-map uitgewerkt met informatie over de leefwereld en de tijdsgeest van componist Händel. Met ons schoolconcert bereiken we leerlingen uit alle schoolrichtingen. We zien een zeer divers publiek dat representatief is voor de bevolking van de Noordrand. Voor veel jongeren is het trouwens een unieke ervaring om een live concert met tachtig muzikanten mee te maken. Tijdens een vorig concert zag je jongeren verrast opkijken bij het horen van de altus, een zeer hoge mannenstem die het stembereik van een alt heeft. Met een kwinkslag verwees de dirigent naar hedendaagse muziek zoals Take it easy van Mika, die ook zo’n hoge toon aanslaat. De interactie tussen de dirigent en de jongeren is belangrijk. Hun appreciatie blijkt uit het overdonderende applaus op het eind. Het scholenproject krijgt de steun van de stad Vilvoorde en het Vlaams Gewest.’

Website Carmina