01 mrt '19

Vliegroutes op basis
van dubieuze criteria

2598
door Tina Deneyer
De vliegroutes vanop Brussels Airport zijn de laatste jaren te vaak aangepast op basis van ‘dubieuze criteria’.

Dat staat te lezen in een rapport van Envisa, een Frans adviesbureau dat in opdracht van minister van Mobiliteit François Bellot (MR) de geluidsoverlast rond de luchthaven objectief in kaart moet brengen. Envisa merkt onder meer op dat de ministers van Mobiliteit in ons land veel meer macht uitoefenen over de vliegroutes dan in veel andere landen, waar het de administraties zijn die dergelijke beslissingen nemen. Nog volgens het studiebureau gebeuren aanpassingen aan de routes te arbitrair en vaak voornamelijk op basis van niet degelijk onderzochte klachten van omwonenden. Het rapport hekelt ook het feit dat de bevoegdheden met betrekking tot het luchtvaartbeleid verdeeld zijn over het federale en regionale niveau. De Vlaamse overheid heeft volgens de onderzoekers dan weer op het vlak van ruimtelijke ordening ‘ongepaste ontwikkelingen’ toegelaten rond de luchthaven. En dat leidt dan weer tot een ‘disproportioneel hoog aantal klachten’ over geluidsoverlast, aldus het rapport. Nu is het wachten op deel twee van de studie, waarin experten hun aanbevelingen moeten formuleren. De federale regering moet de hele impactstudie ten laatste op 3 juni kunnen voorleggen. Die deadline heeft ze gekregen van de Brusselse rechtbank van eerste aanleg, na een klacht van het Brussels Gewest over het uitblijven van de studie.